Integrering av voksne flyktninger / familier

Formål:

Formålet med tjenesten er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og etter hvert deres økonomiske selvstendighet.

 

Målgruppe:

Målgruppen er innvandrere med flyktningebakgrunn som bosettes etter avtale mellom Nesodden kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tjenesten er et tilbud fram til personen er selvhjulpen, eller i inntil fem år etter bosetting.

Hva gjør vi?

Flyktningkonsulentene hjelper til med etablering i bolig, innkjøp av møbler, nødvendig papirarbeid og praktiske gjøremål som oppstår i bosettingsfasen. Videre er råd og veiledning en obligatorisk og sentral del av dette tjenestetilbudet.

Vi kartlegger ny-bosattes utdannings- og yrkesbakgrunn, og vurderer behovet for grunnleggende kvalifisering i norsk og samfunnskunnskap. Det utarbeides også en individuell plan for dem som trenger grunnleggende kvalifisering og skal begynne med introduksjonsprogram på Introsenteret i kommunen.

Målet er at alle flyktninger, etter gjennomført introduksjonsprogram, skal komme ut i jobb eller et ordinært utdanningsløp, som gir dem en plattform for en selvstendig tilværelse i Norge.
 

Dersom du har en bolig du kunne tenke deg å leie ut, ta gjerne kontakt. 

 

Kontaktperson:

Ronald Mayora Synnes, tlf: 66 96 45 05

 

Lovhjemmel:

Lovdata:

 

Information in English

Sist endret 22.02.2017
Integrering av voksne flyktninger / familier
Publisert 12.06.2017
Integrering og mangfold

Nesodden kommune bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge.

 

Nå trenger vi boliger til flere flyktningfamilier. Ved å leie ut til en flyktningfamilie kan du bidra til å gi mennesker med en vanskelig bakgrunn muligheten til å starte et nytt og trygt liv.
 

Flyktningene som skal bosettes får tett oppfølging fra kommunen. De følger introduksjonsprogrammet for flyktninger i minimum to år, og mottar lønn gjennom dette programmet. Kommunen stiller depositumsgaranti.
 

Vi ønsker:

  • En 4-roms leilighet/rekkehus i Tangen-området
  • En 3-roms leilighet på Fagerstrand
  • 3-roms leiligheter hvor som helst på Nesodden

 

Boligen må ligge med rimelig nærhet til offentlig transport

Langtidsleie

Rask innflytting ønskelig

 

Har du en bolig for langtidsutleie, er det flott om du kontakter:

Ingunn Frantzen

Virksomhetsleder for Integrering og mangfold i Nesodden kommune.

E-post adr.:  Ingunn.Frantzen@Nesodden.kommune.no

Tlf.:  400 38 098