Husverter for enslige, mindreårige flyktninger søkes

Lyst til å gjøre en forskjell?

Enslige mindreårige er flyktninger som har kommet til Norge uten følge av foreldre eller andre med foreldreansvar. De trenger voksenstøtte, trygghet og muligheter til å skape et godt liv. Alle enslige mindreårige som blir bosatt i Nesodden kommune har oppholdstillatelse og får økonomisk bistand fra kommunen. Så langt har Nesodden kommune bosatt enslig mindreårige i bofellesskap.  Vi har nå behov for å etablere alternative botiltak.

 

Vi henvender oss derfor til deg som har en hybelleilighet å leie ut, og som har interesse og mulighet til å bidra i flyktningarbeidet på Nesodden.

Jordklode med mennesker i mange farger rundt, hånd i midten - illustrasjon - Klikk for stort bilde IstockPhoto Hva vil det si å være husvert?

Å være husvert vil si at du blir kjent med ungdommen som bor hos deg. Oppdraget består i å være en sosial støtte og dermed bidra til å skape trygghet i ungdommens liv. Som husvert fungerer du også som en døråpner inn til norsk samfunns- og kulturliv. Dette gjøres gjennom aktiviteter med ungdommen som f.eks. leksehjelp, fellesmiddag, språktrening, svømming og turer. Hensikten er at familien bidrar til å skape trygge omgivelser og utvide ungdommens nettverk, noe som er viktig i integreringsprosessen.

 

Botiltaket, kalt Vertskapshybel, er tenkt for 17-åringer som blir bosatt direkte fra asylmottak, er i stand til å bo alene og som går på skole. Som husvert vil du få arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning, i tillegg til ordinær husleie. Det kreves politiattest for oppdraget som husvert.

 

Oppfølging og veiledning

Oppfølgingsteamet i virksomheten Integrering og mangfold i Nesodden kommune har ansvar for miljøterapeutisk oppfølging av alle enslige mindreårige som bor i hybelleilighet. Miljøarbeiderne kommer hjem til ungdommenes bosted og har ellers base i ungdomshuset på Skoklefallsletta. Oppfølgingsteamet gir veiledning til og samarbeider tett med vertskapsfamilien.

 

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med leder for Oppfølgingsteamet:

 

Rodolfo Dario Villegas, tlf: 486 18 137

 

Epost:  rodolfo.dario.villegas@nesodden.kommune.no

 

Sist endret 12.06.2017