Integrering av enslige, mindreårige flyktninger
Publisert 01.02.2016
Integrering og mangfold

Formål:

Gi enslige, mindreårige flyktninger et omsorgstilbud i et bofelleskap som likner mest mulig på et ordinært hjem. Her skal ungdommene utvikle seg og bli rustet til å klare seg i det norske samfunnet som voksne.

 

Ungdommene er mellom 14 og 18 år ved innflytting, og kan bli boende i bofelleskapet til de er 20 år. Ettervern i regi av kommunen i egen bolig fram til 23 års alder.

 

Målgruppe:

De som betegnes som enslige mindreårige, er flyktninger under 18 år som kommer til Norge uten følge av personer med foreldreansvar.  De fleste i denne kategorien er ungdom i alderen 15 - 18 år, og ca. 80% av dem er gutter.

 

 

Dersom du har en bolig du kunne tenke deg å leie ut, ta gjerne kontakt:

Nina Duong - Leder, bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.
Tlf.: 40415617

 

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger - Integrering- og mangfoldsdirektoratet

 

Lovhjemmel:

Lovdata:  Lov om barneverntjenester

Publisert 19.05.2016
Integrering og mangfold

Lyst til å gjøre en forskjell?

Enslige mindreårige er flyktninger som har kommet til Norge uten følge av foreldre eller andre med foreldreansvar. De trenger voksenstøtte, trygghet og muligheter til å skape et godt liv. Alle enslige mindreårige som blir bosatt i Nesodden kommune har oppholdstillatelse og får økonomisk bistand fra kommunen. Så langt har Nesodden kommune bosatt enslig mindreårige i bofellesskap.  Vi har nå behov for å etablere alternative botiltak.

 

Vi henvender oss derfor til deg som har en hybelleilighet å leie ut, og som har interesse og mulighet til å bidra i flyktningarbeidet på Nesodden.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering