Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Asylsøkere og flyktninger som bor eller oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Tilbud:

  • Samtale med helsesøster på Nesoddtangen helsestasjon, helsesamtale
  • Tuberkulosekontroll
  • Tildeling av fastlege
  • Tilbud om psykologisk kartlegging
  • Råd og veiledning etter behov

 

Kontakt for helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere:


Helsesøster
Nesoddtangen helsestasjon
Tangen sentrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 45 50

 

Adresse/åpningstid

Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen.
Inngang sør.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Det er timebestilling til helsestasjonen.
Dersom avtalt time ikke benyttes, vennligst ta kontakt med oss for avbestilling/endring av time.

Tjenesten er gratis.

Relevante lenker

Sist endret 22.02.2017