Tekniske hjelpemidler ved kortvarig nedsatt funksjonsevne

Hvem kan låne hjelpemidler?

Personer med kortvarig nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelegging for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Utlån av enkle hjelpemidler: Ganghjelpemidler, transportrullestol, toalettforhøyer, dusjkrakk, badekarbrett, toalettstol, forhøyningsklosser, arbeidsstol, strømpepåtrekker, gripetang, manuelt hjertebrett.
  • Bistand ved tilbakelevering av hjelpemiddel.

Hjelpemidlene lånes ut fra kommunens hjelpemiddellager.

NB! Krykker lånes ikke ut fra kommunens hjelpemiddellager, men kan kjøpes ved Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2.

 

Utlånet er tidsavgrenset til 3 måneder. Utlånet er gratis.

Det forutsettes at hjelpemidlene tas godt vare på og at de tilbakeleveres i rengjort stand.

 

Trenger du hjelpemidler utover 3 måneder?

Ved behov for hjelpemidler ved langvarig nedsatt funksjonsevne, kontaktes ergoterapitjenesten i kommunen

 

Hjelpemiddellageret

 

Åpningstider:

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.30-14.30

E-post:

hjelpemiddelutlån@nesodden.kommune.no

 

Telefon:  90365253

 

Adresse:

Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1459 Nesodden

 

 

 

Sist endret 24.05.2017