Tildelingsteamet

Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor bistand og omsorg.

Tjenesten tildeles etter en faglig,skjønnsmessig og individuell vurdering. Tildelingskontoret har taushetsplikt og behandler alle søknader og personlige opplysninger konfidensielt.

 

SaksbehandlingHelsepersonell og eldre mann i godt humør - Klikk for stort bilde Istockphoto

Søker vil umiddelbart få et foreløpig svar på sin søknad.

Søknaden skal være godt opplyst og foreligge helseopplysninger ikke eldre enn 3 mnd.

Det kan påregnes noe saksbehandlingstid.

 

Søknad om omsorgstjenester

Du søker på den aktuelle tjenesten ved bruk av søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen.

Søknadsskjema benyttes til søknad om tjenester med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

 

Søknadsskjemaet inneholder følgende tjenester:

 • Praktisk bistand i hjemmet / hjemmehjelp
 • Matombringing / matlevering
 • Trygghetsalarm
 • Dagavdeling voksne/eldre
 • Korttids-/avlastnings-/langtidsopphold sykehjem
 • Hjemmesykepleie
 • Individuell plan
 • Psykisk helsetjeneste
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Støttekontakt
 • Omsorgsbolig
 • Omsorgslønn
 • Bolig med bistand (bemannet bolig)
 • Miljøarbeidertjeneste (bemannet bolig)
 • Avlastning utenfor institusjon

 

Trenger du hjelp? Kontakt oss

Våre konsulenter kan hjelpe deg alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

E-post

 

Klage

Hvor sender du klage på helse- og omsorgstjenester?


Priser

Annen informasjon

Sist endret 05.07.2017