Legevakt - øyeblikkelig hjelp

Medisinsk nødhjelp 113Medisinsk nødhjelp 113 - Klikk for stort bilde

Ved kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe
"Medisinsk nødhjelp"- 113.
Når du ringer 113, må du oppgi :
- navn
- hva som har skjedd
- adresse
- telefonnummer.

 

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

 

logo legevakt 116 117 - Klikk for stort bilde

 

Ett felles legevaktnummer vil gjøre det lettere å nå legevakttjenesten hvor du enn befinner deg i Norge. Nummeret fungerer både fra fasttelefon, mobiltelefon og er gratis å bruke.


NB! Du blir automatisk satt over til nærmeste legevakt fra det stedet du ringer fra.
Eks. Ringer du fra Oslo, blir det nærmeste Oslo legevakt.

 

Follo legevakt

 

Ambulansevakt - Paramedic: 113

Oslo universitetssykehus er eiere av paramedic-tilbudet som kommer raskt frem med medisinsk nødhjelp.

Paramedic tilbudet betjener Nesoddens befolkning døgnet rundt. Publikum ringer 113 ved akutt hjelp. Alarmsentralen dirigerer tjenesten.

Legehjelp: kontakt fastlege

Ved behov for legehjelp, skal du kontakte din fastlege. Dersom du ikke får kontakt med din fastlege og har behov for akutt legehjelp, kontakt Follo legevakt, tlf: 116 117.
Sykepleier ved Follo legevakt formidler kontakt med vakthavende lege på Nesodden frem til
kl. 18:00 på hverdager.
 

Fastleger i Nesodden kommune.

 

Daglegevakt

På hverdager fra kl. 07.00 til kl. 18.00

har kommunen organisert legevakt på Nesodden. Fastlegene som er med i ordningen har legevakt på sine egne legekontorer.
Dersom man av medisinske årsaker ikke kan komme seg til legekontoret, kan legen dra ut i sykebesøk. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ring tlf: 116 117 for å få vite hvem som har daglegevakt på Nesodden.

Fra 01.09.16 har legevaktsleger plikt til å rykke ut sammen med Paramedic ved akutte alvorlige hendelser som bilulykker, hjertestans, pustestans o.l
Meldingen om å rykke ut blir mottatt pr. nødnett telefon fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral til både Paramedics og legevaktslegen.
Ved slike akutte hendelser kan det bidra til noe ventetid på det aktuelle legevaktkontoret på Nesodden.

 

Follo legevakt - Hjemmesiden til legevakten

Kl. 18.00 til kl. 07.00 og i helger:

I akutte tilfeller ring Follo legevakt, tlf. 116 117.
Det er viktig å gjøre avtaler med Follo legevakt før du reiser.

 

Når du kontakter legevakten i tidsrommet 18.00-07.00 (mandag-fredag + helger og høytider) blir du henvist til Follo Legevaktsentral i Ski.

 

Skadelegevakten på Ahus


Hvilke skader håndterer skadelegevakten?

 • Akutte bruddskader og pasienter med mistanke om dette
 • Pasienter med spørsmål om hjernerystelse
 •  Akutte kuttskader
 •  Pasienter med akutte ligamentskader som f.eks. vridning av ankel/kne
 • Lavenergi trafikkulykker (eks. sjåfør påkjørt bakfra i lav hastighet)

Hvilke akutte skader og akutte tilstander håndterer ikke  skadelegevakten? 

 • Hoftebrudd (og pasienter med spørsmål om dette)  
 • Alvorlige hodeskader
 • "Akutt rygg"/isjias. Dette inkluderer pasienter som har løftet tungt og fått akutte ryggsmerter. Dette henvises til fastlege eller legevakt i kommunen 

 

Sykehus

Nesodden tilhører Akerhus Universitetssykehus (Ahus)
Adresse: Sykehusveien 25, Lørenskog
Kontakt Ahus

 

 

Legevaktbrosjyre - Klikk for stort bilde Brosjyre

Nesodden kommune har laget en brosjyre om legevaktordningen på Nesodden (PDF, 528 kB). Brosjyren er sendt ut til alle husstander i kommunen, og kan også fås ved henvendelse til Nesodden kommune i Tangenten.
 

 

Transport

Dersom du av medisinske grunner trenger drosjetransport til fastlege eller legevakt må dette avtales med behandlingsstedet på forhånd. Dersom legen vurderer at det av medisinske grunner er nødvendig med drosje, bestiller legekontoret/legevakten dette for deg. Det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle om man kan ta offentlig transport eller ikke.

Dersom du får drosje med rekvisisjon fra lege, betaler du gjeldende egenandel for dette, dersom du har frikort er det gratis.

 

Reise uten rekvisisjon

En reise uten rekvisisjon innebærer at du selv legger ut for reisen og søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant. Du søker ved å sende inn et reiseregningsskjema, kvitteringer og oppmøtebekreftelse senest seks måneder etter at reisen er foretatt.

 

Reiseregningsskjemaet får du på: helsenorge.no

 

Husk å legge ved følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på at du har vært til behandling (oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel).
 • Alle kvitteringer du får på reisen.
 • Annen relevant dokumentasjon ved spesielle behov.
  Er du fritatt fra å betale egenandel, for eksempel ved yrkesskade, må du legge ved dokumentasjon på dette.

 

Kommunal transportstøtte

Fra kl. 18.00 til kl. 07.00 + helger og høytider. 

Dersom du ikke får dekket reiseutgifter med taxi til/fra legevakten i Ski som beskrevet ovenfor, har Nesodden kommune videreført transportstøtte til Follo legevakt for pasienter fra Nesodden som ikke kommer seg dit på annen måte.

 

Kommunen dekker reiseutgiften i sin helhet dersom pasienten fremviser frikort til taxisjåføren. Ellers betales en egenandel på  146 kr. per reisevei. Dokumentasjon på at du har vært hos legevakten i Ski overleveres Follo taxi, som sender regning til kommunen. Ved bestilling av taxi må det opplyses at det gjelder garantiordningen kommunal transportstøtte.
 

Dekning av helseutgifter

Du kan ha rett til å få dekket deler av utgiftene dine til behandling hos ulike grupper av helsepersonell, til legemiddel, næringsmiddel eller medisinsk forbruksmateriell.

 

Les mer på helsenorge.no
 

 • Lovdata

- Egenandel
- Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)

 

 • Frikort og egenandel

Egenandel og frikort - helsenorge.no

 

 • Privat bil

Privat bil - helsenorge.no

 

 • Ledsager

Mer informasjon om ledsager - helsenorge.no.

 

 

Kost og overnatting

Dekning av reiseutgifter - kost og overnatting - helsenorge.no.