Kreftsykepleier i Nesodden kommune

Nesodden kommune har en kreftsykepleier i 100 % fast stilling på dagtid.

 

Lavterskeltilbud

Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta kontakt direkte uten henvisning fra lege.


Kreftsykepleieren skal først og fremst være et tilbud til kreftsyke - både de som bor hjemme og de som bor på Nesoddtunet.

Kreftsykepleier har en ledende rolle i omsorg, behandling og planlegging rundt de aktuelle pasientene. I tillegg skal hun dele sine kunnskaper med pasient, pårørende og øvrige personale.

Tilbudet er frivillig, og det er opp til pasienten selv å avgjøre i hvilken grad kreftsykepleieren skal bistå. Kreftsykepleieren er også tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

 

Kreft team

Det er etablert et kreft team i Nesodden kommune. Teamet er et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam for hjemmeboende pasienter med behov for lindrende behandling. Her kan du lese mer om kreft teamet.

 

Kontaktperson:

Christin Rosef- kreftsykepleier
Tlf.: 66 964 629
Mobil: 416 332 62
E-post: Christin.Rosef@Nesodden.Kommune.No