Kjernejournal
Publisert 16.11.2015

Nå er leger og sykepleiere ved Ahus klare til å bruke kjernejournal. En tredjedel av alle legekontorene i området er også i gang. Dette vil bidra til å bedre pasientsikkerheten, spesielt i akutte situasjoner.

 

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig i en akuttsituasjon, særlig hvis du får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus.

Publisert 28.07.2015

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

 

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

 

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling.

 

Kjernejournal kan redde liv

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal å finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.​