Hukommelsesteam i Nesodden kommune

 

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom? Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og er en av de alvorligste sykdommene man kan få. Å bli dement er en utfordring både for de mange tusen som hvert år rammes, og for deres pårørende.

 

 

Hva er demens?
 

Dag- og aktivitetssenter


Demensplan 2020

Hukommelsesteamets oppgaver er:

  • Samtaler/veiledning
  • Hjemmebesøk
  • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
  • Arbeide for å differensiere/ tilpasse tilbud for personer med demens
  • Arrangere pårørendeskole/-kurs i kommunen, eller sammen med de andre Follokommunene
  • Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tildelingsteamet og fastlegene i kommunen
  • Veilede og undervise helsepersonell
  • Vurdering og formidling av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi

 

 

Nesodden kommunes tilbud til personer med demens og deres pårørende:


Pårørendearbeid

Nesodden kommune jobber nå med å få gitt personer med demens og deres pårørende en helhetlig og god demensomsorg.

 

Samtalegrupper

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens.

  

Pårørendeskole

I samarbeid med demensforeningen og Follokommunene arrangeres årlig tilbud om interkommunal pårørendeskole hver høst og vår. Dette blir annonsert. Nytt tilbud om pårørendeskole avventes på grunn av covid-19 situasjonen.
 

Hjemmebesøk

Samarbeid med tildelingsteam, hjemmetjenesten og fastlegene om hjemmebesøk hos personer med demenssykdom.
Ønsker et tett samarbeid med dagsenter og sykehjemsavdelinger i kommunen.

 

Demensforum 

Demensforum er et dagsseminar med aktuelle foredrag i samarbeid med Kompetansehjulet og Follo demensforening. Dette er en arena for kommunens politikere, ansatte og pårørende.
Demensforum er et årlig arrangement som avholdes på våren.

 

Kontakt

Tone Gjersum Avlesen - hukommelseskoordinator 
Telefon: 415 14 992
E-post: Tone.Gjersum.Avlesen@Nesodden.Kommune.No 

 

Cathrine Holst - ergoterapeut i hukommelsesteam
Telefon: 477 87 202

E-post: cathrine.holst@nesodden.kommune.no

 

Fellesmail: hukommelsesteamet@nesodden.kommune.no
 

 

 

Nasjonalforeningens Demenslinje

Et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens.

Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å bli dement, kan du ringe eller kontakte Demenslinjen på telefon 23 12 00 40
Du kan også sende en e-post til: demenslinjen@nasjonalforeningen.no