Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Fysioterapitilbudet i Nesodden er delt mellom kommunefysioterapeutene og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. De med kommunal driftsavtale har sitt virke på seks ulike institutter i Nesodden. Hvis du trenger fysikalsk behandling og kan komme deg til et fysikalsk institutt, kan du ta direkte kontakt med en av disse fysioterapeutene. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Har du på grunn av medisinske årsaker vansker med å komme deg til et fysikalsk institutt kan fysioterapeuten hjelpe deg til å bestille transport via Pasientreiser.

 

Egenandel og frikort

En forutsetning for å få delvis refusjon av HELFO for utgiftene til fysioterapi er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Les mer om dette på Helsenorge.no og Forskrift til dekning av utgifter til fysioterapi - Lovdata

Fra 01.01.17 ble det innført egenandel for alle pasienter som undersøkes og behandles av fysioterapeut med kommunal avtalehjemmel på fysikalsk institutt. Pasienter under 16 år og de med godkjent yrkesskade er fritatt fra betaling av egenandel.

Egenandelsplakaten skal være synlig på det enkelte institutt. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2 og grensen for frikort for egenandelstak 2 er 2085 kroner for 2019.

 

Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere institutt og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til refusjon eller frikort under egenandelstak 2.

 

Klage

Klager på privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale må være skriftlig og sendes til Fagsjef Møyfrid Stave Hopland, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr eller på mail: Møyfrid S. Hopland

 

Tangen Helseklinikk

Hjemmeside: www.tangenhelse.no

Spesialist i manuellterapi MNFF:

  • Morten Christensen

Tangen Senter, oppgang B, 2. etasje 

Telefon: 40 17 23 13 

Epost: mc@tangenhelse.no

 

 

 

Nesodden Manuellterapi & Fysioterapi

Hjemmeside: http://nesman.no

Manuellterapeut og fysioterapispesialist MNFF:

  • Kristian Marki

Telefon: 40 22 22 45
Adresse: Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
(i Orange Treningsstudio)
 

 

Varden Spesialistsenter AS

Hjemmeside: varden-spesialistsenter.no

Telefon til resepsjon Varden Spesialistsenter AS: 66 96 02 02/03

 

Spesialister i psykomotorisk fysioterapi NFF:

  • Elin Skipenes, telefon: 90 54 39 28
  • Karine Børsum, telefon: 41 25 67 71

Fysioterapeut med spesialutdanning i lymfedrenasje:

  • Bodil Gulbrandsen, telefon: 92 61 75 31


Adresse: Energihuset, Håkonkastet 5, 1450 Nesoddtangen

 

 

Varden Fysioterapi AD

Hjemmeside: vardenfysioterapi.no

  • Fysioterapeut Jorunn Aasterud, telefon: 90 50 24 67
  • Fysioterapeut Sigurd Nilsen, telefon: 97 09 73 25

Adresse: Rehabsenteret, 1453 Bjørnemyr

 

 

Vital Fysioterapi as

Nettside på facebook: Vital Fysioterapi

  • Fysioterapeut Eva Holdova

Telefon: 415 53 637
Adresse: Flaskebekk senter, 1450 Nesoddtangen

 

 

Tangen Fysioterapi

  • Fysioterapeut Martin Stegemann

Telefon: 90 57 49 03
Adresse: Lyngåsveien 22, 1450 Nesoddtangen