Kontakt Fysioterapitjenesten

Kommunefysioterapeutene for voksne er lokalisert på Nesoddtunet helse- og omsorgssenter, og for barn og unge på Tangenten. Tjenestene har hovedvekt på barn, funksjonshemmede som har behov for samordnede tjenester, beboere på korttidsavdeling på Nesoddtunet og til hjemmeboende eldre som har problemer med å komme seg til fysikalsk institutt.


Målet med tjenestene er å fremme innbyggernes helse, bedre og vedlikeholde brukerens funksjonsevne slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

 

Barn / unge

  • Mari Taraldsen:                0 - 6 år,   tlf.: 40 41 56 12
  • Line Hasli:                        0 - 20 år, tlf.: 40 41 56 11
  • Aurora Hellevang:            6 - 20 år,  tlf.: 40 41 56 09

 

Kontaktadresse

Forebyggende helse, barn og unge, BUF
Kongleveien 2, postboks 144
1451 Nesoddtangen

 

Voksne

Kommunefysioterapeutene har ansvar for fysioterapitilbudet til voksne og eldre som ikke kan benytte seg av fysioterapitilbudet fra privatpraktiserende fysioterapeuter.

 

 

Kontaktadresse

Fysio- og ergoterapi for voksne
Håkonkastet 25
1453 Bjørnemyr