Frisklivssentralens kurstilbud

Frisklivssentralen arrangerer en rekke kurs innenfor blant annet kosthold, diabetesmestring, smertemestring og hverdagsglede. Noen av kursene arrangeres i samarbeid med Rehabiliteringsteamet i kommunen. Kontakt oss for mer informasjon og påmelding. Vi setter også opp ekstra kurs ved stor interesse. 

Planlagte kurs våren 2023:

  • Bra mat, kostholdskurs. Oppstart 14. mars 2023.
  • Mestringskurs for de med diabetes type 2. Oppstart 2. mai 2023. kontakt på tlf. 958 35 964 for mer informasjon og påmelding.

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon og påmelding.

 

Informasjon om de ulike kursene 

Hverdagsglede

Passer for deg som ønsker et løft i hverdagen. Kurset handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser og hvordan det bidrar til god psykisk helse. Du blir bevisst på hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan grepene å være oppmerksom, aktiv, fortsette å lære, knytte bånd og gi kan føre til store endringer.  
6 x 2,5 timer   

 

Smertemestringskurs for deg med langvarig smerter

Dette kurset passer for deg som har hatt smerter i over 6 mnd. og ønsker kunnskap om hvordan du kan håndtere smerter på en hensiktsmessig måte. Kurset bygger på at en økt forståelse av kroppens smertemekanismer kan være med å gi deg kontrollen tilbake. Dette er en kurspakke med en kursøkt i uka over 4-5 uker. Målgruppen er Nesoddens befolkning i yrkesaktiv alder (18-67 år).  

 

Mestringskurs diabetes type 2

Passer for deg som nylig har fått, eller står i faresonen for å utvikle, diabetes type 2. Kurset kan også være nyttig som «oppfriskning» for deg som har hatt diagnosen en stund. Aktuelle temaer: hva vil det si å ha diagnosen, hvordan kan du leve best mulig med diabetes type 2 og hvordan kan du forebygge komplikasjoner.  
2 x 3 timer   

 

Bra mat, kostholdskurs

Bra mat er et kurs for deg som ønsker å lære enkle grep for sunnere kosthold, bedre helse og varig livsstilsendring. Aktuelle temaer er: sunnere matvarevalg, fem om dagen, måltidsrytme, porsjonsstørrelse, matens innhold, kostfiber, salt, sukker, fettkvalitet og varedeklarasjon. Det vil bli praktiske oppgaver og enkel matlaging. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring.
5 x 2 timer   

 

Snus- og røykeslutt

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale. 

 

Innbyggere i Nesodden kommune har også tilgang til kurs i regi av de andre frisklivssentralene i Follo-kommunene. Besøk kommunenes nettsider for mer informasjon.

 

Kurs som holdes av Rask psykisk helsehjelp

Frisklivssentralen samarbeider også med Rask psykisk helsehjelp i kommunen. De tilbyr samtaler og ulike kurs til voksne over 16 år med angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg.

 

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp for mer informasjon.

 

Følg Frisklivssentralen på Facebook. Her kommer det mye informasjon om oss.

 

 
 
 

Frisklivssentralen på Nesodden har samarbeid med de andre frisklivssentralene i Follo om kurstilbud. Se mer informasjon på de ulike kommunenes nettsider:

 

Frogn Frisklivssentral

Ski Frisklivssentral

Oppegård Frisklivssentral

Ås Frisklivssentral

Enebakk Frisklivssentral