Kursinformasjon
kib-ny.jpg

Kurs i mestring av Belastning- KiB, er utarbeidet for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger, knyttet til både arbeidsliv og privatliv.
Målgruppen er derfor for eksempel arbeidstakere som er i arbeid, arbeidsledige, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle sin mestringsevne.

KiB- kurs er gratis og blir publisert på nyhetssiden til Frisklivssentralen i Nesodden.
 

Hva er belastning?

En ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer og den opplevde situasjonen
En opplevelse av manglende kontroll og mestring.

 

BRA MAT for bedre helse- logo

Frisklivssentralen på Nesodden arrangerer kurs - Bra mat for bedre helse.
Kurset er basert på Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold og ernæring.

 

KID- Kurs i depresjonsmestring

KiD- kurs er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert (lett til moderat) på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne.
 

Knekker en røyk

Frisklivssentralen har oversikt over tilbud innen Snus- og røykesluttkurs.


På Frisklivssentralens røykesluttkurs jobber man med å endre vaner for å slutte å røyke. Erfaringen er at det ofte kan være lettere sammen med andre.

I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon.

Selvhjelp Norge- logo

 En selvhjelpsgruppe er en mulighet for deg til å bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av hvilken "merkelapp" problemet har. Du kan gå i en selvhjelpsgruppe om du selv har et problem, eller ditt problem er at du er pårørende til noen i en vanskelig livssituasjon.

Vil du være med i en selvhjelpsgruppe eller være med å starte en gruppe tar du kontakt med Frisklivssentralen på Nesodden.

 

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper på Nesodden


 

Les mer på Selvhjelp Norge.no