Frisklivssentralen på Nesodden

Frisklivssentralen- logo - Klikk for stort bilde

 

Ønsker du å endre din livsstil, komme i bedre form og få mer overskudd? 


Frisklivssentralen er et helsetilbud til deg som ønsker hjelp og støtte til å endre livsstil. Kurstilbud som kan være aktuelt.

 

Frisklivssentralen samarbeider med de andre frisklivssentralene i Follo.
Aktuelle kurs fra hele Follo finner du her. Se også Follo Friskliv

Veiledning / aktiviteter

En viktig oppgave for Frisklivssentralen er å veilede deltakere videre til lokale tilbud og egenmestring.
Samarbeid med frivillige, private og offentlige aktører vil være sentralt. Frisklivssentralen skal ha god oversikt over aktuelle lokale tilbud og skal utarbeide en oversikt over aktiviteter i Nesodden kommune i regi av kommunen, lag, foreninger og private aktører.

Samhandlingsreformen

Nesodden kommune følger opp Samhandlingsreformen, vedtatt av Stortinget i 2010. Her understrekes det at kommunene bør drive forebyggende arbeid og prioritere lavterskeltilbud med lærings- og mestringsaktiviteter.

 

Til kurstilbudene

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 01.06.2016
Selvhjelpsgrupper

(PDF, 390 kB)Har du behov for å gjøre endringer i livet ditt? Da kan en selvhjelpsgruppe være noe for deg. 

 

Last ned vår brosjyre (PDF, 390 kB) for å finne ut mer om selvorganisert selvhjelp eller ta kontakt med Frisklivssentralen på mail: frisklivssentralen@nesodden.kommune.no eller via mobil: 95835964