Ansattoversikt


Helse og omsorg- Forebyggende og behandlende tj.

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg- Forebyggende og behandlende tj.
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Demenskoordinator 66 96 46 54 415 14 992

Demenskoordinators oppgaver er:
Samtaler/veiledning.
Hjemmebesøk.
Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen.
Arbeide for differensiere/ tilpasse tilbud for personer med demens.
Arrangere pårørende skole/ kurs i kommunen, eller sammen med de andre Follo kommunene.
Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tildelingsteamet og fastlegene i kommunen.
Veilede og undervisning av helsepersonell.