Helse og omsorg- Forebyggende og behandlende tj.
 
Tone G AvlesenDemenskoordinator
Demenskoordinator Tone Gjersum Avlesen 


Foto MMB
Telefon Jobb 66 96 46 54
Telefon Privat
Mobil 415 14 992
E-post tone.gjersum.avlesen@nesodden.kommune.no

Informasjon


Demenskoordinators oppgaver er:

Samtaler/veiledning.

Hjemmebesøk.

Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen.

Arbeide for differensiere/ tilpasse tilbud for personer med demens.

Arrangere pårørende skole/ kurs i kommunen, eller sammen med de andre Follo kommunene.

Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tildelingsteamet og fastlegene i kommunen.

Veilede og undervisning av helsepersonell.Login for redigering