Demenskoordinator i Nesodden kommune

To mennesker på en benk  - Klikk for stort bilde

 

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom?


Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og er en av de alvorligste sykdommene man kan få. Å bli dement er en utfordring både for de mange tusen som hvert år rammes, og for deres pårørende.

 

Hva er demens?

 

Demensplan 2020 - Et mer demensvennlig samfunn

Kontakt

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte kommunens demenskoordinator.

 

Demenskoordinators oppgaver er:

  • Samtaler/veiledning
  • Hjemmebesøk
  • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
  • Arbeide for differensiere/ tilpasse tilbud for personer med demens
  • Arrangere pårørende skole/ kurs i kommunen, eller sammen med de andre Follo kommunene
  • Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tildelingsteamet og fastlegene i kommunen
  • Veilede og undervisning av helsepersonell


Nesodden kommunes tilbud til demente og deres pårørende:


Pårørendearbeid

Nesodden kommune jobber nå med å få gitt den demente og deres pårørende en helhetlig og god demensomsorg.

 

Samtalegrupper

- Samtalegruppe for ektefeller/samboere til personer med demens
- Samtalegruppe for pårørende som har en mor eller far med demens.

 

Pårørendeskole

I samarbeid med demensforeningen og Follo-kommunene arrangeres årlig tilbud om interkommunal pårørendeskole hver høst. På våren har Nesodden /Frogn vekselsvis tilbud om pårørendeskole. Dette blir annonsert.
 

Hjemmebesøk

Samarbeid med tildelingsteam, hjemmetjenesten og fastlegene om hjemmebesøk hos personer med demenssykdom.
Ønsker et tett samarbeid med dagsenter og sykehjemsavdelinger i kommunen.

 

Demensforum 

er et dagsseminar med flere symposier, som kommunikasjon, aktiviteter, en arena for kommunens politikere, ansatte og pårørende. Det vil være et samarbeid med Kompetansehjulet i Follo. 
Demensforum er et årlig arrangement som avholdes i april.

 

Nasjonalforeningens Demenslinje

Et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens.

Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å bli dement, kan du ringe eller kontakte Demenslinjen på telefon 23 12 00 40
Du kan også sende en e-post til: demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Sist endret 29.06.2017
Eldre par

Demens er en folkesykdom, og over 72 000 mennesker i Norge har demens. Årlig rammes rundt 10 000 personer i Norge av demens. Det finnes mange ulike former for demens. De vanligste er Alzheimers sykdom og vaskulær demens.
(skyldes enkelt sagt at mange små hjerneinfarkter, som etter hvert reduserer hjernekapasiteten så mye at man får symptomer på demens).
 

Sykdomsutviklingen

Sykdommen begynner som oftest nesten umerkelig og forverres gradvis. Sykdomsutviklingen kan vare fra noen få år til omkring 20 år. Demens er en kronisk hjernesykdom som fører til varig svikt. De vanligste symptomene er redusert hukommelse og orienteringsevne. Etter hvert vil mange få problemer med å uttrykke seg, og å utføre praktiske oppgaver. Sykdommen opptrer som oftest i høy alder, men kan også ramme yngre.

Fant du det du lette etter?