Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet

Omsorgsboliger med opplærings- og aktivitetssenter - Klikk for stort bilde

Et tilbud

- til voksne med ulike funksjonshemninger som har behov for spesiell og tilrettelagt læring.

- til voksne med funksjonshemninger som har behov for et tilbud, alternativ til arbeid, med trivsel og meningsfylt innhold.

 

 

 

"Sammen skaper vi det gode livet!"


På Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet (tidligere OAS) gjør vi det ved å ha:
Rom for alle, blikk for den enkelte.

Vi har en felles plattform som sier at:
"Vi behandler hverandre med verdighet, respekt og helhetlig tenkning".


Vi gir:

 • Individuell tilpasning/tilrettelegging for hver enkelt ved hjelp av individuelle opplæringsplaner (IOP), dags og opplevelsesplaner (DOP).
 • Gode opplevelser i et inkluderende fellesskap
 • Profesjonalitet, service og kvalitet
 • Løsningsfokuserte tilnærminger
 • Samarbeid på tvers av ulike arenaer

 

Satsningsområder

Pedagogisk plattform og faglige satsningsområder.

 

Kontakt oss


Kontaktinformasjon

 

 

Mer informasjon finner du i linkene under

 

 

 

Ansvarlig Oda Helgesen Ramberg. Sist endret 20.02.2017

Reglement for elever/brukere ved Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet (ODA tidligere OAS).

En avd. for spesielt tilrettelagt opplæring.
 

Frammøte

 • Som elev har du plikt til å delta i den opplæringen som blir gitt
 • Møt presis til timen

Pedagogisk plattform:

På ODA arbeider vi for å få til et miljø preget av empati, toleranse og respekt.
Vi ønsker å stimulere elevene til å:

 • Vise omsorg
 • Møte utfordringer
 • Ta egne valg
 • Utvikle kreativitet
 • Lære
 • Vedlikeholde innlærte ferdigheter 

 

Faglige satsningsområder:

 • Få erfaringsbaserte opplevelser
 • Få ferdigheter basert på styrt/målrettet opplæring

 

Lovbok, hammer og briller

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet er en virksomhet organisert under Helse og omsorg. Det er et senter for voksne funksjonshemmede med medfødte og ervervede hjerneskader, som gir tilbud etter Opplæringsloven § 4A- 2, 2 ledd.


I loven står det:

"Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring."