Boliger med bistand/bemanning

Nesodden kommune har 5 boliger som innehar egne leiligheter som samlet tilbyr heldøgnstjenester til beboere/brukere med ulike bistandsbehov.

Bergertoppen tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Boligen eies/leies av den enkelte beboer. Det er ulike innskudd og leieutgifter i de ulike boligene.

 

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse Bolig med bistand

 

Bergertoppen avlastning. Foto Mette M. Bratlie - Klikk for stort bilde MMB Bergertoppen

Tilbyr avlastning til familier med funksjonshemmede barn og ungdom.
Bergertoppen 


 

 

 

Hjertebakken borettslag. Foto Mette Marit Bratlie - Klikk for stort bilde MMB Hjertebakken borettslag -
innskuddsleilighet m/ fellesutgifter

Boliger for personer med behov for støtte.
Hjertebakken borettslag består av åtte boliger fordelt på to tomannsboliger og en firemannsbolig som de unge skal eie selv.
Hjertebakken


 

Håkontoppen borettslagFoto MMB - Klikk for stort bilde MMB Håkontoppen omsorgsboliger - innskuddsleilighet m/ fellesutgifter

Boligen inneholder 15 leiligheter for unge/ voksne beboere med varierende bistandsbehov.
Håkontoppen

 

 

Omsorgsboliger med opplærings- og aktivitetssenter - Klikk for stort bilde

Skoklefallåsen omsorgsboliger

Omsorgsboligene består av 8 stk. leiligheter fordelt på to etasjer og med en administrasjonsdel i første etasje. Boligene er tilknyttet et opplæring-, dag- og aktivitetssenter. Skoklefallåsen

 

 

Ødegaardveien 1. Foto Mette M. Bratlie - Klikk for stort bilde MMB Ødegaardveien - leieforhold


Ødegaardveien

 

 

 

Søknad

For å få en tjeneste må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Gå til Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klageinformasjon.
 

 

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 03.01.2017

Formål

Formålet med tjenesten er å tilby tilrettelagte boliger til mennesker med ulike bistandsbehov.