Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Logo

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av den funksjonshemmedes bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede må være registrert i folkeregisteret i den kommunen søknaden innvilges.

 

 

Et ledsagerbevis er et personlig dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset er utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ellers ikke ville kunne delta i/ nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbeviset utstedes gratis av søkers bostedskommune.

 

Undersøk på forhånd eller se etter symbol for steder som aksepterer beviset

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Offentlig fastsatt symbol skal være synlig der de aksepterer ordningen.

Det forekommer stadig endringer i forhold til steder som aksepterer ledsagerbevis, og det oppfordres derfor til å undersøke på forhånd, og/eller se etter det offentlige symbolet som vises på bildet.

 

Søknadsskjema

Det er to valgmuligheter av samme skjema. Vi anbefaler å bruke full-elektronisk skjema.

 

 

Hvem får tjenesten?

Som funksjonshemming regnes:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer, tunge allergier etc.

Les mer om Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede (DOCX, 14 kB)

 

Hvordan få tjenesten

Send inn søknadsskjema og legeerklæring. Passfoto av den funksjonshemmede vedlegges.

Søknad sendes:
Nesodden kommune
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

Pris

Tjenesten er gratis.

 

Lovhjemmel

Det er ingen lovfestet individuell rett til ledsagerbevis

 

Klage

I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan du klage på vedtaket innen tre uker etter at du har mottatt svaret på søknaden.

Klagen sendes Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen.