Dagopphold - Dagavdeling voksne/eldre

Veggbilde- Havets bunn


Foto MMB - Klikk for stort bilde

Dagopphold ved vår dagavdeling, gis til søkere som er hjemmeboende og har nedsatt evne til egenomsorg.
Det må foreligge et avlastningsbehov hos evt. pårørende. Søker må ha behov for sosial stimulering og behov for trening og vedlikehold av ferdigheter.
Det serveres frokost og middag hver dag.

 

 

Tjenestebeskrivelse

Dagopphold 

Formål

Dagopphold er et omsorgstilbud til eldre hjemmeboende personer som trenger et aktivitetstilbud og et sosialt samvær med andre, og skal bidra til at brukeren kan fortsette å bo hjemme.