Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter - Et tilbud for hjemmeboende med demens / kognitiv svikt

Mette Marit Bratlie

Dag- og aktivitetssenteret på Bjørnemyr er et tilrettelagt samværs- og aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdommer/kognitiv svikt. Vårt fokus er aktivisering, sosial stimulering, fysisk og psykisk helse, mestring og trivsel. 

Vårt mål med tilbudet er å:

 • Gi bruker mulighet for å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter
 • Gi avlastning for nære pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon
 • Gi bruker gode opplevelser i fellesskap med andre
 • Medvirke til livsglede i hverdagen og bidra til å unngå sosial isolasjon
 • Bidra til å utsette, eller forhindre institusjonsinnleggelse
 • Skape tillit mellom bruker, pårørende og personale

 

Praktiske opplysninger


Tilbudet er behovsprøvd, og de viktigste vilkår for tildeling er:

 • Det må foreligge søknadsskjema med anbefaling fra Hukommelseskoordinator,
  som treffes på telefon: 415 14 992
  Skjemaet heter «Søknad om omsorgstjenester (PDF, 185 kB)» fra Nesodden kommune / Tildelingsteamet.
 • Søker må bo, eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være hjemmeboende
 • Det må foreligge vurdering fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar andre pleie- og omsorgstjenester
 • Bidra til å utsette institusjonsopphold
 • Behov for trening og vedlikehold av ferdigheter
 • Sosial stimulering
 • Avlastningsbehov for pårørende
 • Søker må kunne benytte transport i minibuss, eller komme seg til senteret på egenhånd.

Pris

Pris for dagopphold.

 

Lovhjemmel

Tjenesten er ikke lovhjemlet, men gis som et velferdstilbud i kommunen.

Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

 

 

Brosjyre

Brosjyre s 1-4 (PDF, 276 kB)

Brosjyre s 2-3 (PDF, 247 kB)

 

Adresse/Kontakt

Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter
Bjørnemyr terrasse 47
1453 Bjørnemyr
Telefon: 917 66 165