Oppgradering av veilys

Kommunen har igangsatt et prosjekt for å skifte ut all veibelysning i kommunen til moderne, energieffektive LED-armaturer med et sentralt styringssystem. Med LED-teknologien kan veilyset dimmes, og sammen med et styringssystem kan vi få rett lys på rett sted til rett tid.

Tidsplan

Med planlagt utskiftingstakt vil prosjektet være fullført i 2024. Nederst på siden er det et kart som kontinuerlig oppdateres med planlagt og fullført utskifting.

 

Oppgraderingsprosessen

Av tekniske årsaker må utskiftingen av armaturer utføres områdevis. Under arbeidet med et område vil det sannsynligvis være armaturer som lyser på dagtid, armaturer som lyser kraftigere på nattestid enn de skal, og armaturer som ikke lyser når de burde. Vi vil jobbe for å begrense dette så godt vi kan, og for at den nye veibelysningen skal ha riktig styrke til riktig tid så raskt som mulig.

 

Mange av veiene på Nesodden er så smale at det ikke vil være mulig å passere liftbilen mens montøren skifter lampe. Vi ber om forståelse for dette og vil jobbe for å unngå forsinkelser.

 

Armaturene

DEFA AS leverer armaturene Elite Small og Large til prosjektet, med ferdig integrerte styringsenheter fra Datek Light Control AS. 

 Veilysarmaturer fra DEFA - Klikk for stort bilde  

Styringssystemet

Datek Light Control AS leverer styringssystemet. Dette består av styringsenheter som integreres i hvert armatur, samt et nettbasert system for å overvåke og styre veilyset. Info om styringssystemet finnes på datek.no.

 

Rekkefølge oppgradering

Rekkefølgen blir basert på følgende kriterier:

  • Forskriftsstridige anlegg
  • Områder rundt skoler / skoleveier
  • Anlegg med stor andel armaturer det ikke lenger produseres pærer til
  • Anlegg med mye feil og store konsekvenser ved feil
  • Høyt trafikkerte veier
  • Umålte anlegg

I tillegg må utskiftingen gjøres områdevis og med hensyn på oppbygning av den elektriske infrastrukturen. De fleste områder med stålmastanlegg og jordkabel trenger også å få etablert ny strømforsyning før armaturene kan skiftes ut.

 

Vedlikehold av veilys underveis i prosjektet

En god del av veilyset på Nesodden har kvikksølvpærer med lavt lysutbytte. Produksjonen av kvikksølvpærer ble slutt i 2015 etter EUs økodesigndirektiv, derfor har kvikksølvarmaturene blitt skiftet ut til LED-armaturer når pærene har gått. For at det nye styringssystemet skal fungere og for å sikre en jevn og helthetlig veibelysning er vi avhengige av kompatible armaturer med riktig teknologi. Alle armaturer må derfor skiftes ut i dette prosjektet. Av økonomiske grunner og av hensyn til miljøet vil vi derfor ikke skifte ut flere gamle armaturer enn nødvendig før prosjektet er i gang. Derfor vil enkelte veilys bli stående mørke frem til vi får skiftet dem i prosjektet.

 

Bakgrunn for prosjektet

Store deler av veilyset på Nesodden er av eldre årgang, både armaturer og den elektriske infrastrukturen. Veilysanleggene har ikke noe felles styringssystem, men blir tent av autonome tennpunkt spredd rundt i kommunen. Derfor kan store områder ligge mørke uten at kommunen har kjennskap til det. Veilysene lyser med konstant styrke fra de skrus på om kvelden til neste morgen, uavhengig av behovet for lys på stedet. Kun en liten brøkdel av veilysene er koblet til en strømmåler, slik at forbruket betales fra standardsatser i stedet for faktisk forbruk. I tillegg har den elektriske infrastrukturen en høyere feilfrekvens enn hva man forventer i dag, og er moden for utskifting.

 

Muligheter i et moderne veilysanlegg

Med LED-armaturer har vi mulighet til å dimme lyset, og i kombinasjon med et sentralt styringssystem kan vi tilpasse hvert enkelt armaturs lysstyrke gjennom døgnet. Slik kan vi sørge for at det er nok lys på stedet når det trengs, men også senke lysstyrken når det ikke er behov. Med strømmåling av armaturene senker vi også kostnadene når vi dimmer lyset. I tillegg til å spare penger og miljø ved lavere energiforbruk, skaper vi mindre lysforurensning. Et moderne styringssystem har også tilbakemelding fra armaturene, slik at både strømforbruk, status og eventuelle feil rapporteres tilbake til kommunen.

 

Hva skal oppgraderes i prosjektet

Alt veilyset langs kommunale veier samt de fylkesveiene der kommunen drifter veilysene skal oppgraderes. I tillegg skal så å si alt veilys i private veier oppgraderes, med unntak av noen få veilysanlegg som er bygd de siste årene. 

 

Oppgradering av infrastruktur

Over halvparten av veilyset på Nesodden er montert i trestolper med luftledning mellom. Disse veilysanleggene har gamle tennsystemer og er ofte koblet sammen på en slik måte at en enkelt feil kan mørklegge et større område. Når vi setter opp nye veilysarmaturer med integrert styring har vi avtalt med Norgesnett at disse kan kobles direkte i distribusjonsnettet der dette fins. Da kan vi ta ned veilysledningen, og vi har beregnet at vi kan fjerne 50-60km ledning fra utsikten til Nesoddens innbyggere.

 

Fargetemperatur

Halvparten av veilyset på Nesodden idag lyser med en fargetemperatur på 2000K, et ganske gult lys. Resten av veilyset har en fargetemperatur på 4000K, dette oppfattes gjerne som hvitt lys. De nye veilysarmaturene vil ha en fargetemperatur på 3000K, som idag er det beste kompromisset mellom energieffektivitet, trafikksikkerhet og miljøpåvirkning. De nye veilysene med 3000K har nå blitt like effektive som de på 4000K, men lavere fargetemperatur er fremdeles veldig ineffektivt.

 

Lysforurensning

Veilys er viktig for trafikksikkerheten, og det gir folk mulighet til å ferdes trygt ute morgen og kveld. Samtidig påvirker kunstig belysning biologiske rytmer, naturmangfold og muligheten til å se stjernehimmelen. Dette prosjektet har som prioritet å sørge for at det blir nok lys der det trengs og når det er behov for det, men også at vi ikke skaper mer lysforurensning enn vi må. Det betyr blant annet at rundtstrålende lamper skal byttes ut med veilysarmaturer og at veilyset dimmes ned på nattestid når behovet er mindre.

 

Kart over utskifting av armaturer

 

Grønt er planlagt utskifting, gult er ferdig utskiftet.

 

 

 

Veilys i Mokleiva gamle kvikksølvlamper - Klikk for stort bildeVeilys i Mokleiva, gamle kvikksølvlamper Anders Kalviknes Bore