VA-anlegg Spro-Fagerstrand FV. 157

Kort om prosjektet:

 

Som ett rekkefølgekrav i reguleringsplan SPRO HAVN skal det etableres hovedledning for vann i gang- og sykkelvei mellom Spro og Fagerstrand. Dette prosjektet gjennomføres av utbygger i Spro Havn.  Parallelt med dette skal Nesodden kommune etablere hovedledning for avløp i deler av strekket mellom Spro og Fagerstrand. Det skal benyttes samme grøft for ledningene. Hovedledning for avløp vil etableres slik at områdene som er avsatt til boligformål i kommuneplanen skal kunne tilknytte seg hovednettet.

 

Informasjon som er blitt sendt ut til beboere i området:

Brev (PDF, 980 kB)

Ledningstrase nordre del (PDF, 2 MB)

Ledningstrase søndre del (PDF, 3 MB)