Eiendom, oversikt

Nesodden kommune tilbyr en rekke tjenester knyttet til eiendom. Tjenestene er tilknyttet virksomhetene Plan, bygg og geodata og Teknikk og miljø.

 

Tjenester fra Plan, bygg og geodata

Tjenestene fra Plan, bygg og geodata ligger hovedsakelig innunder fagområdene Bygg, delesak og forurensning, og Geodata.

Bygg, delesak og forurensning

behandler delingssøknader og søknader om seksjonering/reseksjonering. Dersom du ønsker informasjon om deling eller seksjonering, finnes dette her:

 

Geodata sine hovedoppgaver gjelder kart og eiendomsdata.

Fagområdet har ansvar for at det kommunale kartgrunnlaget gir et godt nok grunnlag for all saksbehandling som trenger stedfestet informasjon og sørger for forvaltning og utvikling av kommunens geografiske informasjonssystem (GIS).

 

Geodata registrerer nye eiendommer, stedfester nye og eksisterende eiendomsgrenser, påviser eiendomsgrenser som tidligere er målte/koordinatfestet, behandler krav om sammenslåing av eiendommer, tildeler offisielle gateadresser og omadresserer hvor det er nødvendig, fører opplysninger inn i Matrikkelen, som i tillegg til selve eiendomskartet er et offentlig register for eiendoms-, adresse og bygningsdata, og bistår eiendomsmeglere og andre med opplysninger fra kart og Matrikkel om alle eiendommer i kommunen.

 

Her finner du mer informasjon om:

 

Tjenester fra Teknisk og miljø

Her finner du mer informasjon om: