Kontaktinformasjon seksjonering, deling og oppmåling

Vi ønsker å yte best mulig service, og vi vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg. Det er en fordel om vi ved første henvendelse får avklart hva det gjelder, og så kan vi eventuelt gjøre en avtale om møtetidspunkt eller når vi skal ringe deg tilbake. Da får vi mulighet til å undersøke henvendelsen din nærmere, og vil kunne gi deg bedre svar.

 

Ring Nesodden kommune på telefon 66 96 43 00 eller send en e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Geodata:

 • Henriette L'Orsa Torvund, fagleder geodata
  (GIS, Follokart, seksjonering, navnesaker, web m.m.)
   
 • Bjørn Pettersen, avdelingsingeniør
  (oppmålingsforretninger, grensepåvisninger)
   
 • Olga Falkenberg, ingeniør
  (eiendomsinformasjon, situasjonskart, digitale kartdata, matrikkel, adressering m.m.)
   
 • Nihad Mehic, GIS-ansvarlig
  (geografiske informasjonssystemer, temakart m.m.)
   
 • Jesper Grandin, overingeniør
  (oppmåling, GIS, webkartløsning)

 

 

Oversikt over plan, bygg og geodatas ansvarsområde

 

Sist endret 23.06.2017