Hva koster det å søke?

Priser for alle plan-, bygg- og deletjenester finner du i gebyrregulativet for 2017 (PDF, 492 kB). Regulativet ble vedtatt av kommunestyret 1. februar 2017, og gjelder fra denne datoen.

 

Saker mottatt før 1. februar 2017 ilegges gebyr etter tidligere gebyrregulativ (avhengig av hvilket år søknaden kom inn til behandling). Gebyrregulativet for 2016 finner du her (PDF, 828 kB).

 

Til kommunens sjekkliste for komplett byggesøknad (PDF, 31 kB)

 

Byggesaksforskriften (SAK10) om krav til søknad og dokumentasjon

Publisert av Stine Grønstad Skar. Sist endret 04.05.2017