Kunngjøringer fra plan, bygg og geodata

Kunngjøringer og høringer fra virksomheten plan, bygg og geodata finner du nedenfor. Kunngjøringstekstene publiseres også under "Nesodden kommune informerer" i Akershus Amtstidende, og de er tilgjengelige for gjennomsyn i kommunens Infosenter i Tangenten, Kongleveien 2.

Innspill/merknader til planforslagene sendes til:
 

E-post:
Alle formelle henvendelser til kommunen på e-post skal sendes kommunens postmottak på adressen: post@nesodden.kommune.no

 

Postadresse:
Nesodden kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 123
1451 Nesoddtangen


E-poster blir, som annen brevpost, registrert og behandlet som saksdokumenter i samsvar med lover og forskrifter. Dette betyr blant annet at du må regne med at innholdet i din melding blir offentlig tilgjengelig, med mindre den inneholder opplysninger som gjør at dokumentet blir unntatt offentlighet, f. eks. fordi det inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt. For at e-posten skal bli registrert og behandlet som et saksdokument og gitt et svar, må det oppgis fullt navn og adresse.

Ansvarlig Plan bygg og geodata. Sist endret 23.01.2017
Publisert 15.02.2017

Plan- og teknikkutvalget har i møte 07.02.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn: «Forslag til reguleringsplan for Skogsrudveien 9/185, 9/190 m.fl» 

 

Publisert 15.02.2017

Plan- og teknikkutvalget har i møte 07.02.2017 i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14 og § 12-8 vedtatt mindre vesentlig reguleringsendring, med endret plankart datert 28.06.2016. Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen utløser ikke krav til endring. 

 

Publisert 31.01.2017

Plan- og teknikkutvalget har i møte 17.01.2017 i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14 og §13-1 vedtatt nedlegges midlertidig forbud mot tiltak og igangsettes endring av planbestemmelser for reguleringsplanen 1/976 Bjørnemyrveien PlanID 20140182.

Publisert 11.01.2017

Utvidet frist for merknader grunnet endrede kunngjøringsdatoer i Amta. Ny kunngjøring i Amta er 25.januar 2017. Ny, utvidet frist for merknader er 8. mars 2017.

Publisert 11.01.2017

Utvidet frist for merknader grunnet endrede kunngjøringsdatoer i Amta. Ny kunngjøring i Amta er 25. januar 2017. Ny, utvidet frist for merknader er 8. mars 2017.

Publisert 11.01.2017

Utvidet frist for merknader grunnet endrede kunngjøringsdatoer i Amta. Ny kunngjøring i Amta er 25. januar 2017. Ny, utvidet frist for merknader er 8. mars 2017.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering