Kunngjøringer fra plan, bygg og geodata

Kunngjøringer og høringer fra virksomheten plan, bygg og geodata finner du nedenfor. Kunngjøringstekstene publiseres også under "Nesodden kommune informerer" i Akershus Amtstidende, og de er tilgjengelige for gjennomsyn i kommunens Infosenter i Tangenten, Kongleveien 2.

Innspill/merknader til planforslagene sendes til:
 

E-post:
Alle formelle henvendelser til kommunen på e-post skal sendes kommunens postmottak på adressen: post@nesodden.kommune.no

 

Postadresse:
Nesodden kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 123
1451 Nesoddtangen


E-poster blir, som annen brevpost, registrert og behandlet som saksdokumenter i samsvar med lover og forskrifter. Dette betyr blant annet at du må regne med at innholdet i din melding blir offentlig tilgjengelig, med mindre den inneholder opplysninger som gjør at dokumentet blir unntatt offentlighet, f. eks. fordi det inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt. For at e-posten skal bli registrert og behandlet som et saksdokument og gitt et svar, må det oppgis fullt navn og adresse.

Ansvarlig Plan bygg og geodata. Sist endret 23.01.2017
Publisert 14.06.2017

Nesodden kommunestyre har i møte 31.05.2017, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan for Skogsrudveien Gnbr 9/185, 9/190 m.fl., PlanID 20160205, som vist på plankart datert 11.04.2017 med tilhørende bestemmelser datert 26.04.2017.  

Publisert 31.05.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 sendes forslag til reguleringsplan gang- og sykkelveg strekning Spro-Fagerstrand Fv.157 ut på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 31.05.2017

Plan- og teknikkutvalget har i møte 18.04.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn: «Forslag til reguleringsplan for Sagstubben 18 (Bråten) gnr./bnr 23/40, 23/26 m.fl», vist på plankart datert 15.03.2017.

 

Tilhørende reguleringsbestemmelser legges ut i to alternativer, forslagsstillers alternativ, alternativ 1 datert 21.03.2017, og rådmannens alternativ, alternativ 2 datert 23.03.2017.

Publisert 31.05.2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Skogsrudveien gnr./bnr.: 9/185, 9/190 m.fl., Fjellstrand omsorgsboliger. 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering