Kunngjøringer fra plan, bygg og geodata

Kunngjøringer og høringer fra virksomheten plan, bygg og geodata finner du nedenfor. Kunngjøringstekstene publiseres også under "Nesodden kommune informerer" i Akershus Amtstidende, og de er tilgjengelige for gjennomsyn i kommunens Infosenter i Tangenten, Kongleveien 2.

Innspill/merknader til planforslagene sendes til:
 

E-post:
Alle formelle henvendelser til kommunen på e-post skal sendes kommunens postmottak på adressen: post@nesodden.kommune.no

 

Postadresse:
Nesodden kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 123
1451 Nesoddtangen


E-poster blir, som annen brevpost, registrert og behandlet som saksdokumenter i samsvar med lover og forskrifter. Dette betyr blant annet at du må regne med at innholdet i din melding blir offentlig tilgjengelig, med mindre den inneholder opplysninger som gjør at dokumentet blir unntatt offentlighet, f. eks. fordi det inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt. For at e-posten skal bli registrert og behandlet som et saksdokument og gitt et svar, må det oppgis fullt navn og adresse.

Sist endret 23.01.2017
Publisert 09.08.2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, legges forslag til detaljregulering for Eplehagen barnehage, gnr/bnr 29/4 og 29/902, som vist på plankart datert 22.05.2016 med tilhørende bestemmelser datert 06.06.2017, ut på offentlig ettersyn/høring.