Kontaktinformasjon plan- og miljø

Vi ønsker å yte best mulig service, og vi vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg. Det er en fordel om vi ved første henvendelse får avklart hva det gjelder. Vennligst ta kontakt med oss per e-post, da får vi mulighet til å undersøke henvendelsen din nærmere, og vil kunne gi deg bedre svar.

 

Under finner du navnene våre og hvilket område hver av oss jobber med. Klikk på den av oss som jobber med det området som gjelder din henvendelse, for å få riktig e-post adresse. 

 

Byggesaksavdelingen veileder deg i byggesaker, og hjelper deg å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

 

Ring Nesodden kommune på telefon 66 96 43 00 eller send en e-post til post@nesodden.kommune.no

Plan og miljø:

Alexandra Sandulescu, fagleder plan og miljø

 (kommuneplan)

Mari Berntsen, arealplanlegger

 (områdeplaner for vann- og avløp, gang- og sykkel reguleringsplaner)

Mark Nordheim Ohare, arealplanlegger

 (detaljreguleringsplaner - Fagerstrand og Bomansvik)

Mille Astrup Rønning, avdelingsarkitekt

 (områdeplaner Flaskebekk og Sunnaas, detaljreguleringsplaner nordre Nesodden)

 

Oversikt over plan, bygg og geodatas ansvarområde

Publisert av Alexandra Sandulescu. Sist endret 23.06.2017