Har du oppdaget feil i eiendomskartet?

Hvis du har oppdaget en grense i kartet du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du melde fra til oss.

Husk å legge ved relevant dokumentasjon

Sammen med kravet om retting må du legge ved dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan for eksempel være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene.

 

Les mer om hvordan du bestiller kopi av tinglyst dokument.

 

Med slik informasjon, og forutsatt at naboen er enig i at grensen er feil, kan dere kreve at kommunen retter opplysningene. Dersom du og naboen din er uenige om hvor grensen går, kan verken vi eller Kartverket avgjøre tvisten. Saken må i disse tilfellene bringes inn for forliksrådet, domstolene eller jordskifteretten. Resultatet av slike saker kan registreres i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).

 

Hvor sender jeg kravet?

Krav om retting kan sendes til oss på e-post: post@nesodden.kommune.no, eller i posten til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre krav om retting av eiendomskart innen seks uker (matrikkelforskriftens § 19).

Fant du det du lette etter?