Komplett byggesøknad

Kommunens saksbehandling går raskere hvis søknaden ikke inneholder feil og mangler. Tegne hus (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) - Klikk for stort bilde

 

Her finner du kommunens sjekkliste for byggesaker som byggesaksbehandlerne benytter ved gjennomgang av saker:

 

Sjekkliste for byggesak (DOC, 145 kB)

Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel for ansvarlig søkere og tiltakshavere (byggherrer) til å utarbeide søknader. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende og kommunen kan i visse tilfeller ha behov for ytterligere dokumentasjon i enkelte saker.

 

Veiledning til hva som kreves av tegninger som vedlegges en byggesøknad:

 

Tegninger - hva kreves? (PDF, 438 kB)


Det er ansvarlig søkers/tiltakshavers ansvar å påse at søknaden er komplett. Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av Byggesaksforskriften kap. 5. Det er plan- og bygningslovens bestemmelser som gjelder i en byggesak.

 

Fant du det du lette etter?