Reguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner som antas å være under arbeid i perioden 2016-2028.

 

Klikk på linkene under for mer informasjon om status i reguleringsarbeidet (presentasjoner fra plan- og teknikkutvalgets møte 9.mai 2017):

 

Oversikt over reguleringsarbeid pr. mai 2017 (PDF, 2 MB)

 

Oversikt over reguleringsarbeid på Fagerstrand pr. mai 2017 (PDF, 300 kB)

Reguleringsplaner initiert av kommunen

Planer som gir grunnlag for etablering av vann- og avløpssystemer (jfr. Hovedplan for drikkevann og vannmiljø):

 

Områdeplan Ellingstadåsen

 

Områdeplan Flaskebekk

 

Områdeplan Grøstad (Ikke startet. Planlagt oppstart 2018)

 

Områdeplan Nordstrand og Dalbo

 

Områdeplan Oksval og Ursvik (Ikke startet. Planlagt oppstart 2017)

 

Områdeplan Solbergskog

 

Områdeplan Spro (Ikke startet. Planlagt oppstart 2018)

 

Områdeplan Svestad

 

 

Planer som gir grunnlag for etablering av gang- og sykkelveg (jfr. Trafikksikkerhetsplanen):

 

Gang- og sykkelveg FV 157 Ommen-Alværn

 

Gang- og sykkelveg FV 105 Hagelundveien-Balsterudveien

 

Gang- og sykkelveg FV 157 Beksrudbakken-Fjellstrandkrysset (Ikke startet. Planlagt oppstart 2018)

 

Gang- og sykkelveg FV 105 Fjellstrand skole-Fjellkrysset (Ikke startet. Planlagt oppstart 2018)

 

Gang- og sykkelveg FV 157 Kløftaveien 106-Munkerudstubben (Ikke startet. Planlagt oppstart 2018)

 

 

Planer som bidrar til at kommunen når målene for innsatsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel:

 

Berger multisportanlegg – mindre endring i reguleringsplanen

 

Eplehagen barnehage på Fjellstrand – detaljreguleringsplan

 

Fagerstrand sentrum – områdereguleringsplan

 

Fjellstrand omsorgsboliger – detaljreguleringsplan

 

Gamle Alværnvei – mindre endring i reguleringsplanen

 

Munkerud næringsområde på Fagerstrand – detaljreguleringsplan

 

Nesoddhøgda (Løes) – områdereguleringsplan (I definisjonsfasen)

 

Skoklefall 2-3 omsorgsboliger – mindre endring i reguleringsplanen

 

Reguleringsplaner initiert av private aktører

Kommunen har ansvar for å følge opp private aktører i arbeidet med reguleringsplaner. For tiden foregår følgende planarbeider som vi antar vil være i en detaljreguleringsprosess i løpet av perioden 2016-2028:

 

Bergerås

 

Boklokt Bomansvik

 

Evenstuveien 23

 

Fagerstrand sjøside

 

Gang- og sykkelveg Spro/Fagerstrand

 

Kapellveien 117

 

Kveldsroveien (Kun opprettet sak. Foreløpig ikke annonsert)

 

Marikloppa Låvetomten

 

Marikloppa - veien inkl. kryss

 

Persilengen

 

Skjønhaug gbnr 1/23

 

Sagstubben 18

 

Steinveien 12-14

 

Strandlia 2

 

Sunnaas områdeplan

 

Svestad marina

 

Tømmerbakkevei 12

 

Tømmerbakkevei 79 (I oppstarsfasen. Foreløpig ikke politisk behandlet)

 

Annet

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for regulering av ny fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn kommune. Dette vil bli ny hovedadkomst til Nesodden og Nordre Frogn. Les mer om prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen og Frogn kommune.

Fant du det du lette etter?