Hva er en arealplan?

En arealplan er en offentlig vedtatt plan som gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

En arealplan består av:

  • Et plankart med symboler og farger som viser hvor boliger, veier, forretninger, idrettsanlegg osv. skal ligge.
  • Planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruken, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv.
  • En planbeskrivelse som forklarer formålet med planen, hovedinnhold og virkninger.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Det vil si at den må følges.

 

Det finnes ulike typer arealplaner, og flere kan gjelde for din eiendom. Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil arealplanen(e) gi deg svar på hva som tillates og ikke.

 

Typer arealplaner:

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

 

Mer om Kommuneplanen

 

Kommunedelplan

En arealplan for et avgrenset geografisk område av kommunen (for eksempel et tettsted) eller et avgrenset tema (for eksempel kulturminner eller samferdsel). Kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel.

 

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område.

 

Mer om regueringsplaner

 

I Planinnsyn får du en oversikt over gjeldende planer i kommunen og planer under arbeid. Du finner også planene i kommunens planregister.

 

Mer informasjon om planlegging

Regjeringens side om planlegging

Kort veiledning til planlegging etter plan- og bygningsloven

Flomplan Nesodden kommune (PDF, 6 MB)

Radon i arealplanlegging (Statens strålevern)

Fant du det du lette etter?