DKS - den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken tilbyr elevene på Nesodden en rekke kulturopplevelser hvert år. I tillegg til de tilbudene som vi får fra Akershus fylke, får elevene også treffe lokale kunstnere med egne tilbud for skolene på Nesodden. Kunstnerne avtaler da tidspunkt med den enkelte skole.

Nesodden kommune abonnerer på de forskjellige sjangrene etter en plan vedtatt i Skole og Oppvekstutvalget høsten 2008:

"Mangfold og muligheter - vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer"

 "Måla for den kulturelle skolesekken skal være: 

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod

  • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag

  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål."

Gjennom hele året får vi besøk av Den Kulturelle Skolesekken:

Program for de forskjellige kulturuttrykkene finner du her

 

Fant du det du lette etter?