Nesoddtangen skole - elevråd

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. Hver skole er i følge opplæringsloven pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.
Elevråd ble lovfestet og pliktig for hver skole i 1964.

 

Elevrådet på Nesoddtangen skole har faste møter 1 gang pr. måned.
Leder og nestleder er med i SU.  Elevrådet er også representert i Nesoddtangen skoles kulturforum.

Inneværende skoleår er 5 av elevrådsrepresentantene skolens kulturverter.

Fant du det du lette etter?