Undervisningstilbud

Nesodden kulturskole
Undervisningstilbud Lærer
Animasjonsfilm Håvard Berstad
Baryton Kjetil Myklebust
Cello Franciska Borgen
Coro Mistro Marilena Zlatanou
Elektrisk bass Dag Midbrød
Fiolin Maria Degerfors
Henriette Elnan
Fløyte Carina Amundsen
Gitar Andreas Haddeland
Per Ingolf Skaare
Dag Midbrød
Gitaresemble Per Ingolf Skaare
Horn Aleksander Halsnes Strøm
Jaer skolekorps Trude Thorsdatter Evensen
Klarinett Anne Sofie Halvorsen
Kent Gøran Bakken
Musikklek Mari Moen
Nordre Nesodden skolekorps - hovedkorps Morten Apelman
Nordre Nesodden skolekorps - juniorer Lene Terese Beck
Nordre Nesodden skolekorps - aspiranter Line Falkenberg
Obo Lene Terese Beck
Piano Ewa Serafin
Mari Moen
Sang Bjørg Aschehoug
Saxofon Line Falkenberg
Skolekor
Slagverk Ståle Liavik Solberg
Strykeorkester Maria Degerfors
Henriette Elnan
Franciska J. Borgen
Trombone Kjetil Myklebust
Trompet Dag Ramsvik
William Roberts
Aleksander Halsnes Strøm
Tuba Kjetil Myklebust
Visuell kunst Malin Jordfald

Enkeltundervisning og gruppeundervisning

Undervisningen er organisert som enkeltundervisning og/eller i grupper. Lærerne og skolens ledelse avgjør etter pedagogiske og praktiske vurdering hvordan tilbudet organiseres. Dette gjelder både oppmøtets («spilletimens») varighet og form (individuelle oppmøter, gruppeundervisning, samspill på tvers av instrumentgrupper, gruppestørrelse og liknende).
 

Et gjennomsnittlig oppmøte vil for musikkelever være 25-50 minutter per uke og skoleåret vil kunne deles inn i perioder som veksler mellom individuelle tilbud og samspilltilbud. I de visuelle kunstfagene er det gruppeundervisning.


Mangfold og fordypning

Kulturskolen skal være for alle. I rammeplanen "Mangfold og fordypning" står det at de som ønsker å bruke kulturskolen som en fritidsaktivitet uten andre forpliktelser enn å delta under selve undervisningen, kan melde seg på et breddetilbud.
 

Nesodden kommunestyre: sak 103/16 - vedtak:

1. Ny nasjonal rammeplan «Mangfold og fordypning» del 1 og 2, versjon oppdatert 13.09.2016, gjøres gjeldende som generell del for Nesodden kulturskole fra skoleåret 2016/2017.

2. Planen vil danne grunnlaget for lokale læreplaner i Nesodden kulturskole. Disse skal lages i løpet av 2017.

3. Nye fagområder innarbeides i Kulturskolens tilbud når det er budsjettmessig dekning.

Det er også lagd regionale læreplaner for Follo-kommunene for de tilbudene som finnes i flere kulturskoler. Disse læreplanene skal kulturskolen styre etter, og de kan du lese under hvert enkelt tilbud.

For de som ønsker å lære å spille et instrument eller å synge, passer det best med "kjernetilbudet". Her kreves det en egeninnsats hjemme og undervisningen gis i gruppe eller individuelt alt etter elevens behov og læring.

Har du gått en stund på kjernetilbudet og synes det er gøy å øve mye og begynner å få til ting, kan du søke opptak i fordypningstilbudet. Da får du også tilgang til prosjekter i Follopiloten der vi samarbeider med Norges musikkhøgskole. Foreløpig er det kun i musikk det tilbys fordypning.


Fordypning musikk

Fordypning er et talentutviklingsprogram for elever som liker å øve mye og har ekstra stor interesse for sitt instrument. Nivået for deltagelse vil derfor være høyt, men det tas hensyn til alder.

Utvelgelse vil være gjennom prøvespill og intervju. Prøvespill vil bli annonsert gjennom lærere og aktuelle elever vil bli anbefalt av sin lærer å søke. Det stilles høye krav til egeninnsats og det er utviklet egne regionale læreplaner for fordypning.
 

Samarbeid

Nesodden kulturskole samarbeider med aktører i Nesodden kommune og i Osloregionen:

- Nordre Nesodden skolekorps
- Jaer skole musikkorps
- Fjellstrand og Myklerud skolekorps
- Coro Mistro
- Norsk kulturskoleråd
- Follopiloten (Musikk i skolen)
- Norges musikkhøgskole
- Den kulturelle skolesekken
- Drømmestipendet
- Grunnskolene
- Flyktningetjenesten
- Skolefritidsordningene
- PP-tjenesten
- Barnehagene
- Kulturavdelingen i kommunen

 

 


 

 
Fant du det du lette etter?