Hvordan bli elev?

toppbannerkulturskolen. - Klikk for stort bilde Målgruppen til Kulturskolen er barn og unge under 21 år, men vi tar inn vokse om det er plasser. Du kan søke i vår nettportal (SpeedAdmin). Kulturskolen tar inn elever fortløpende ved ledige plasser. På noen undervisningstilbud er det lang ventetid, så det kan derfor være lurt å søke på flere tilbud. Søknadsfristen for kommende skoleår på gruppetilbudene er 1. mai, med hovedopptak i sommerferien. 

          Søk plass på Kulturskolen           

Aldersgrenser

Ved opptak til Nesodden kulturskole gjelder følgende :

Fiolin 

6 år  -1. klassetrinn

Cello

7 år - 2. klassetrinn

Piano

7 år - 2. klassetrinn

Blåseinstrumenter

9 år - 4. klassetrinn

Slagverk

9 år - 4. klassetrinn

Gitar

9 år - 4. klassetrinn

Sang

12 år - 7. klassetrinn

Animasjon

10 år - 5. klassetrinn

Musikklek

0-4 år

Utdrag fra Reglement for Nesodden kulturskole:
Opptak: "Søkere kan bli satt på venteliste tidligst ett år før de når anbefalt alder for det aktuelle tilbudet.
Er søkeren yngre enn dette, blir søknaden forkastet."

 

Om opptak

Kulturskolens tilbud vil ha ulikt omfang, organisering og varighet. Vi skiller mellom kurs av kortere varighet og tilbud som har langsiktig håndverksopplæring for øye. Det skilles dermed mellom kursdeltaker og kulturskole-elev.

Ingen av Kulturskolens tilbud inneholder garantier vedrørende tid pr. elev eller maksimal gruppestørrelse.

For mange av kulturskolens tilbud er det søknadsfrist 1. mai (???) for undervisning som starter påfølgende skoleår.

Elever blir tatt opp i den grad det er ledig kapasitet i de ulike tilbudene. Dersom det er flere søkere enn elevplasser settes elevene som ikke får plass på venteliste. Ventelisten sorteres etter ansiennitet. Ansiennitet beregnes etter søknadsdato. Søknader mottas bare for søkere som er aldersmessig kvalifisert for opptak. I spesielle tilfeller kan kulturskolen gjøre unntak i aldersbestemmelsene. Når man tas opp som elev til et tilbud er de to første gangene å regne som prøveganger.
 

Pris per semester


Kulturskolens satser gjeldende fra 01.01.2017
Individuell undervisning   kr 2 100
Breddetilbud   kr 1 600
Kor kr 1 000
Leie av instrument til verdi inntil kr 10.000.-  kr. 600
Leie av instrument til verdi over kr 10.000.- 6 % av instrumentets verdi. Leietaker må forsikre instrumentet
Enkeltkurs, prosjekter, seminarer etc. Avtales individuelt
Materialkostnader kan komme i tillegg i alle fag Avtales individuelt (selvkost)
Undervisningstilbud til voksne over 21 år Kr. 7 800 for 30 min. spilletid (selvkost)
 Kommunestyrets vedtak 17.12.2015Det gis 25 prosent i søskenmoderasjon.

 
Fant du det du lette etter?