Samværsregler - Myklerud skole

TP - Klikk for stort bilde      

 

1. Vi skal være høflige mot hverandre ved å:

 • Lytte til hva andre sier.
 • Snakke hyggelig til hverandre.
 • Være snille mot hverandre.
 • Rette oss etter beskjeder fra voksne.

2. Vi skal ha det sunt og trivelig for alle ved at:

 • Vi selv kan velge hva vi vil leke.
 • Vi skal unngå farlig og voldsom lek.
 • Skolen er godterifri
 • Vi skal være innenfor skolens område.
 • Elever skal leke på egnede plasser
 • Sykler, rullebrett, sparkesykkel eller rulleskøyter ikke brukes på skolen og må parkeres der hvor skolen har bestemt.
 • Aking med rumpeakebrett, snøballkasting og skigåing skal foregå på anviste plasser.

3. Vi skal holde god orden ved å:

 • Henge lue, "caps" og yttertøy i gangen.
 • Behandle alt som hører skolen til med forsiktighet.
 • Ha bokbind på bøkene.
 • La elektroniske spill bli igjen hjemme.
 • Ha ev.mobiltelefon avslått og liggende i sekken i skoletiden.
 • Sette eget sportsutstyr og leker på anvist plass. Ikke i gangen!

Overfor elevene kan følgende tiltak og sanksjoner benyttes:

 • Samtale og møte med de involverte.
 • Gjentatt øving for mestring av reglene. 
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
 • Miste rett til bruk av skolens utstyr
 • Skriftlig melding fra kontaktlærer/ lærer eller skolens ledelse
 • Muntlig varsel til hjemmet fra kontaktlærer eller skolens ledelse.
 • Skriftlige individuelle avtaler som følges opp av lærer/ledelsen.
 • Elever kan miste muligheten til å delta på enkelte aktiviteter. Han/hun skal da få tilpasset opplegg på skolen. Ved store avvik fra klassens plan skal foreldre varsles før dette iverksettes.
 • Rektor kan utvise elever for enkelttimer, for resten av dagen og en hel dag. Foreldre skal varsles om dette. Ved alvorlige eller gjentagende regelbrudd skal foreldre møte på skolen og hente eleven.

Vedtatt i SU 9/3-2015
Skolens samværsregler og kommunens ordensreglement utgjør til sammen skolens ordensreglement. Fellesreglementet kan ikke fravikes. Last ned kommunenes ordensreglement nedenfor.

Nesodden kommunes ordensreglement for grunnskolen

Fant du det du lette etter?