Myklerud skole - FAU

 

>>VirksomhetsplanSkjermbilde.JPGKlikk på bildet og les virksomhetsplanen for foreldre / foresatte. (PDF, 288 kB)

Samarbeid hjem-skole 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Ved skolestart

Ved første foreldremøte etter skolestart skal det velges 1-2 foreldrekontakter til hver klasse. På dette møtet innstilles også klassens FAU-representant, som godt kan være en av foreldrekontaktene. FAU representant velges for normalt 2 år av gangen for å sikre kontinuitet i arbeidet.

FAU har møte første mandag hver måned, kl. 19.00 på lærerværelse.

 

Aktuelle oppgaver for FAU

FAU jobber for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring. Vi tar også initiativ til sosiale tiltak for elevene, og holder samlinger for foreldre og lærere. Å sikre et godt hjem-skole samarbeid er viktig for FAU.

På Myklerud skole gjennomføres 17. mai i sin helhet av FAU. For å gjøre det forutsigbart og sikre arbeidet er det bestemt at skolen 3, og 5. trinn har ansvaret for all praktisk tilrettelegging og gjennomføring denne dagen. Dette arrangementet er FAU`s primære inntektskilde.

Videre er FAU opptatt av sikker skolevei. Det er fortsatt mange foreldre som stopper i overgangsfeltet og på gangstien ved Parlamentet/Speiderbo. Dette ønsker vi å unngå, og vi oppfordrer alle til å bruke parkeringsplassen ved kirken, i riktig kjøreretning, dersom elevene ikke kan gå til og fra skolen.

 

Kontakt

Epost: myklerud.fau@gmail.com

Leder: Harald Johnsen (FAU leder og Kasserer)  


Saker som ønskes tatt opp i FAU meldes inn via klassens FAU representant, eller mailes til leder.

 

FAU ved Myklerud skole

 

FAU-Myklerud skole 2016-2017

Klasse

Navn

 

E-post

 

Tlf


1A

Andreas Pedersen

 

andreas@ittcom.no

 

48 07 61 59


1B

Ragnhild Silkebækken

 

ragnhild.silkebekken@nrk.no

 

97 53 31 41


2A

 

Johanna N. Steensberg

 

johste86@gmail.com  

 

47 66 54 13


2B

 

Nina Strømme Karlsen

 

nina.karlsen@hotmail.no

 

97 43 32 38

3A

 

Martin Lunde

 

 

martin.lunde@monter.no

 

92 22 00 27

3B

 

Pål Torgersen

 

  alpatorg@hotmail.no    

4A

 

Stine Werner Bjørnstad

 

 

stine741@hotmail.no

 

41 41 47 41

4B

 

Nina Øye

 

  nina@gunnaroye.no  

90 94 76 52

5A

 

Harald Johnsen

(FAU leder og Kasserer)
 

 

Harald@mima.as

 

97 97 58 63

5B

 

Marianne Skjellerud

 

 

mariskj@live.no

 

95 72 33 35

6A

 

Håkon Galby

 

 

hgalb@online.no

 

95 75 24 04

6B

 

Helge Solem

 

 

helge953@gmail.com

 

92 01 72 14


7B

 

Lene/Rune Wallner Øvrevik

  braabom@gmail.com  

90 88 97 85

 

 

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. På deres nettsider finnes mengder av informasjon som kan være til stor nytte for deg som forelder.
www.fug.no

Foreldreplakaten
Foreldre teller
Skolemiljø - foreldrebrosjyre
Stopp mobbing

 

For foreldrekontakter og FAU representanter:

ABC for foreldrekontakter
Foreldremøter
Medlem av FAU
FAU Myklerud skoles forslag til foreldrestyrte klassemøter

 

 

 

Fant du det du lette etter?