Jaer skoles visjon og verdier

Sterkere enn du tror!

Begeistret - Trygg - Kreativ

Maleri - 3.-4. trinn
Foto: Trude Johannessen - Klikk for stort bilde

På Jaer skole er vi begeistret!

 

Vi gjør elevene sterke og trygge. Vi utvikler hele mennesket, stimulerer deres kreativitet og begeistrer dem med faglig entusiasme.

 

Vi legger til rette for fremtidens utenkte tanker, og for ideer og arbeid ingen kjenner rekkevidden av.

 

På Jaer skole organiserer vi elevene både i aldersdelte og aldersblandede grupper, og skaper et godt læringsmiljø ved blant annet å bruke stasjonsarbeid, veiledet lesing, ulike lærings- og vurderingsstrategier og medeleven som læringsressurs.

 

Jaer skole er en profesjonell og lærende organisasjon og vi satser på faglig styrke, utvikling av lærerrollen, samarbeid og uteskole.

 

Vi er sterke på kultur, og den skapende dimensjonen er til stede i alle fag. 

 

Vi som arbeider på Jaer skole er stolte over egen arbeidsplass. Vi trives og samarbeider godt med kollegene våre, deler erfaringer og søker stadig kompetanse og ny kunnskap.

 

Ledelsen ved skolen er synlig til stede, leder utviklingsarbeidet og holder den pedagogiske diskursen levende i personalet.

 

På Jaer skole er vi opptatt av et sterkt og godt samarbeid med foreldrene, og vi vil stadig utvikle og forbedre vår dialog og kommunikasjon med dem.

 

Sammen former vi fremtiden!

Fant du det du lette etter?