Fjellstrand skole - elevråd

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. Hver skole er i følge opplæringsloven pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.
Elevråd ble lovfestet og pliktig for hver skole i 1964.

Elevrådet på Fjellstrand skole har faste møter hver annen uke.


 

 

Fant du det du lette etter?