Bjørnemyr skole - hjem og skole

Skolen samarbeider17.mai på Bjørnemyr - Klikk for stort bilde med hjemmet på flere måter. Det viktigste er den daglige kontakt ved oppfølging av elevenes arbeid og lekseplaner. Det innkalles til foreldresamtaler to ganger per år. Mange har også tettere samarbeid ved kontakt på telefon og e-post. Elever med individuelle opplæringsplaner blir fulgt opp med ulike samarbeidsmøter. Formelt samarbeid for hele foreldregruppa sikres gjennom SU.
 

SU: Samarbeidsutvalget. Det har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

FAU: Foreldrerådets arbeidsutvalg.
 

Veileder for skolemiljøutvalg (SMU)

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

SMU:  Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, fratrer en av representantene for undervisningspersonalet samt representanten for andre ansatte.
 

Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU:

Susanne Følstad (1a)
Dag Idar Jøsang (1b)
Ellinor Askautrud (2a)
Ronny Myreng(2b),leder
Heidi Gaupseth ( 3.kl.)
Nicola Hopf (4a)
Kristine Brodahl (4b)
Heidi Evensen ( 5.kl.)
Gunnar Eie (6a)
Tove Løvold (6b)
Nicolay Jørgensen (7a)
Siva Sinnathamby (7b)
 

Samarbeidsutvalget, SU 15/16:
Ronny Myreng, leder
Alfred Amandus Lammetun, elevrådet
, elevrådet
Aase Hoftvedt (vara), politisk repr.(FRP)
Hege Slind, lærer
Bodil Hylin, lærer
Elisabet Rye-Holmboe, repr. andre ansatte
Barbro Helgesen,rektor 

Fant du det du lette etter?