Priser for skolefritidsordningen - SFO

Penger - Klikk for stort bilde

 

Betalingssatsene for SFO er vedtatt av Skole- og oppvekstutvalget og kan endres med 1 måneds varsel.

 

Dere som betaler for 11 måneder har feriedagene medregnet i betalingssatsen. På grunn av bemanning må alle likevel melde seg på i skolens ferier.  Påmeldingen skjer på eget skjema som dere mottar fra SFO i forkant av hver ferie.

 

Den enkelte SFO avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn.

 

Skolefritidsordningen ved den enkelte skole fastsetter selv 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt, og SFO gir foresatte informasjon om disse dagene i god tid.

 

Gebyrer ved for sen henting.

Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr med mindre avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd.
Gebyret for den første påbegynte time er kr. 200.
Utover den første timen belastes med kr. 100 pr. påbegynt time. I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.

 

Priser

Det er vedtatt en prisøkning fra høsten 2017.
Betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel.

 

Nesodden kommune har innført redusert foreldrebetaling i SFO. Det betyr at ingen skal betale mer enn 6 % av totalinntekten for en SFO plass. Om dette gjelder deg, trykk her for å få mer informasjon. 

Priser for SFO - nye satser 1. aug. 2017 - ordinære skoledager Betalingen skjer forskuddsvis. Det gis 25% søskenmoderasjon. Den enkelte SFO-leder avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn. Disse betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel
Oppholdsregler Antall måneder Opphold uten kost/ordinær sats Andre søsken Kost Med kost Søsken m/kost
Morgentilsyn en fast skoledag fra kl. 07.30 til skolestart 10 121 91
Morgentilsyn skoledager fra kl. 07.30 til skolestart 10 605 454
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1530 11 2046 1535 174 2220 1709
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1700 11 2882 2162 174 3056 2336
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 15.30 11 1 496 1122 174 1670 1296
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 17.00 11 2 332 1749 174 2506 1923
DAGBARN
For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 143 107 21 164 128
For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 110 83 21 131 104
For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr dag 297 223 31 328 254

Vedtekter SFO

 

 

Fant du det du lette etter?