Plan for et godt skolemiljø

Formål med planen

På Berger skole jobber vi med det hele mennesket. Utvikling av elevenes sosial- og emosjonelle ferdigheter har en klar egenverdi samtidig som forskningen viser sammenheng mellom sosiale ferdigheter og et godt læringsmiljø. Variasjonen i de sosiale- emosjonelle erfaringene som elevene kommer til skolen med er stor. Da er det er det på sin plass å fremme felles verdier og holdninger.

I fremtiden vil det å kunne kommunisere, samhandle og delta være sentrale ferdigheter for morgendagens medborger. Vi ønsker morgendagens Bergerelev skal kunne samhandle med andre, være aktiv deltager i et demokratisk samfunn, vise toleranse og er sosialt ansvarlige for egne handlinger og omgivelser. 

 

I tillegg handler det om lek, glede og humor. Det kjennetegnes ved å kunne føle glede ved egen og andres mestring. Fantasi, utfoldelse og aktivitet blir viktige elementer i dette kompetanseområdet.

 

Det er vanlig å ta utgangspunkt i fem områder som dekker de viktigste gruppene av sosiale ferdigheter som mennesker benytter i samhandling med hverandre:

 

  • Empati - Evnen til å leve seg inn i andres situasjon.
  • Samarbeidsferdigheter – bruke tiden fornuftig mens en venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder, kunne skifte aktiviteter uten å protestere og jobbe mot et felles mål.
  • Selvhevdelse - Be om informasjon, presentere seg og reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg selv sosialt blant annet ved å kunne uttrykke egne meninger og standpunkter.
  • Ansvarlighet – Vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre oppgaver.
  • Selvregulering - Evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre, samt evnen til å utsette behov, for eksempel vente på tur og kunne vise følelser på situasjonstilpassede måter.

 

Sentralt for å nå målene i planen er at skole og hjem samarbeider om utviklingen av enkeltbarn og grupper. På skolen møtes barna i lek og læring. Ansatte i skolen skal bygge et miljø hvor alle har det godt og hvor barn og voksne reagerer om urett eller sosiale grenser brytes. I byggingen av dette miljøet er godt samarbeid med hjemmet viktig. Skole og hjem ønsker å lære barna gode strategier for å løse konflikter, være tydelige på egne grenser og reagere på rett måte ved behov.

 

Berger skole, godt skolemiljø - Klikk for stort bildeBerger skole, godt skolemiljø

Fant du det du lette etter?