Berger skoles visjon

Berger skole - Klikk for stort bilde Berger skole

Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!

Dette slagordet ligger til grunn for alt arbeid på Berger skole. Det betyr at vi er en skole med et levende og inkluderende fellesskap. Barn og voksne utvikler seg både faglig, emosjonelt og sosialt. Elevene er trygge på hverandre, de mestrer skolehverdagen og de føler at de blir sett av de voksne.

Foreldre og foresatte sender hver morgen barna sine til Berger skole med en visshet om at skolen oppleves som en trygg arena for læring, mestring og sosialt liv. Elevene møter et kreativt læringsmiljø fylt med inspirasjon og glede. Berger skole er en skole for alle!

 

Gode og trygge relasjoner

Gjennom observasjoner, elevsamtaler, strukturert vurderingsarbeid og et godt hjem/skolesamarbeid, lager vi sammen gode og trygge relasjoner. Slik identifiserer vi også hver enkelt elevs sosiale og personlige læringsbehov.

 

På Berger skole møter pedagoger og foresatte hverandre med ærlighet, åpenhet, forståelse og tydelige forventninger. Det finnes en grunnleggende enighet mellom skole og hjem om at vi sammen ønsker å ha elevens beste i fokus.

 

Faglig og sosialt kompetente

Når elevene går ut av sjuende klasse på Berger skole, føler de seg både faglig og sosialt kompetente til å bidra og delta i samfunnet. De ønsker å bidra med nytenkning, kritisk tenkning, ansvarsfølelse og kreativitet. De har utviklet seg til å bli både selvstendige og samarbeidende mennesker.

Vi er opptatt av å dele kunnskap og ideer på Berger skole. Nøkkelen er samarbeid! Vi utnytter vår samlede kompetanse ved å observere hverandre, dele og reflektere i felleskap.

 

Klare, målbare mål for undervisningen

På Berger skole vet vi at barn lærer best når de blir møtt med klare, målbare mål for undervisningen. Vi vet også at elevene best kan vurdere sin egen framgang ved jevnlig bevisstgjøring av egen innsats. Derfor vurderer vi underveis og gir elevene tydelige framovermeldinger.

 

Når magien i rommet er til å ta og føle på, vet pedagogen at hun eller han har vært med på å skape en fremragende læringsøkt! Da gløder det av engasjement og begeistring i barnegruppa, og elevene har forstått hva de skal lære, hvorfor de skal lære det, og at de kanskje må ta i bruk hele seg for å oppnå målet sitt.

Fant du det du lette etter?