Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Jo, høyt læringstrykk hvor barn og voksne innehar god kultur for læring. De voksne og barn gir gode og tydelige tilbakemeldinger slik at både avsender og mottaker føler mestring. 

Berger skoles utviklingsarbeid

I skolegården står Sareptas krukke, en krukke som ifølge det gamle testamentet aldri ble tom. Krukker har i mange år vært et symbol på Berger skole, og vi har igjen brukt krukken for å samle våre nye fokusområder. De tre krukkene våre er et resultat av en ståstedsanalyse som ble gjennomført i kollegiet sist skoleår. Disse skal prege skolens hverdag og utvikling i årene som kommer frem til 2018.

 

Vi har gitt krukkene navnene (f.v) kultur for læring, motivasjon og mestring og morgendagens medborger.

 

Krukkene er tegnet av Agnethe T. Tanberg.  

 

Krukkene- skolens utviklingsabeid 2015-2018

Kultur for læring.jpg - Klikk for stort bilde

Motivasjon og mestring.jpg - Klikk for stort bilde

Morgendagens medborger.jpg - Klikk for stort bilde

 

Kultur for læring

Innholdet i krukken Kultur for læring er hva vi ønsker å dyrke frem i organisasjonen Berger skole, vi ønsker et sterkt fellesskap hvor vi-tanken er viktig, vi ønsker å ha gode strukturer og systemer og vi reflektere over egen praksis.

 

Motivasjon og mestring

Motivasjon og mestring er skolens pedagogiske fokusområder og også de områdene skolen skal forbedre sin kompetanse og praksis i møte med barna.

 

Morgendagens medborger

Den siste krukken- Morgendagens medborger setter lys på hva vi ønsker skal prege Bergerborgeren i fremtiden. Vi ønsker aktive borgere som jobber for et bedre samfunn med gode sosiale ferdigheter, som er bevisst våre klimautfordringer og som vet at verden er større enn Nesodden.

 

Som rektor syns jeg det er viktig at dere foreldre/foresatte vet om krukkenes navn og innhold slik at vi sammen kan dra i samme retning.

Fant du det du lette etter?