Berger skole - Samarbeid

Gutt som hopper i lufta av glede - Klikk for stort bilde Skolen samarbeider med hjemmet på flere måter. Det viktigste er den daglige kontakt ved oppfølging av elevenes arbeid og arbeidsplaner.

 

 

Skolen og FAU har samarbeidet om å tydeliggjøre hvilke forventninger vi kan ha til hverandre.

Foreldreskolen (PDF, 323 kB)

Formelt samarbeid sikres gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg(FAU), Samarbeidsutvalget (SU)  og Skolemiljøutvalget (SMU).

 

Mer informasjon om FAU og SU finner du her.

SU

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg. SU består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

SMU

Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, fratrer en av representantene for undervisningspersonalet samt representanten for andre ansatte.

 

Veileder for skolemiljøutvalg

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.Les mer på Utdanningsdirektoratets sider

Fant du det du lette etter?