Bakkeløkka ungdomsskole - ansatte Hvis du vil sende epost til en av oss: Trykk på etternavnet til den du vil sende til.
Navn stilling, ansvar basetilhørighet direktenummer
Antonsen, Anja kontor 6696 6050
Bakke, Marianne kontaktlærer 8B 8 6696 6053
Eide, Kjetil IKT, faglærer 10 6696 6057
Eikebråten, Kristina permisjon
Esnali, Tonje Koht Kontaktlærer 10B, Mediatek 10 6696 6057
Jacobsen, Atle faglærer, krøv, ITL 8 6696 6053
Johansen, Mette Wold rådgiver, faglærer 9 6696 6055
Haaland, Siv ellen virksomhetsleder (rektor) 6696 6052
Kristiansen, Per Harald trinnleder 10.trinn, kontaktlærer 10A 10 6696 6057
Lunde, Mads kontaktlærer 9A, brannvern og verneombud 9 6696 6055
Maurseth, Torunn faglærer, inspektør 9 6696 6054
Nilsen, Hilde faglærer 8 6696 6053
Nordli, Anita trinnleder 8.trinn 8 6696 6053
Ophus, Trude faglærer, sosiallærer 8 6696 6053
Ordenes, Angella Riquelme trinnleder 9.trinn, kulturkontakt,hjemmeside 9 6696 6055
Svensson, Hege faglærer 8/9/10 6696 6057
Tolk, Anne Kunst&håndv. tillitsvalg utdanningsforbundet 9/10 6696 6057
Aarflot, Gunhild faglærer 10 6696 6057