Alværn ungdomsskole

Læring, liv og latter!

Velkommen til skolen vår - Klikk for stort bilde

Alværn er en ungdomsskole med 4 parallelle klasser. Skolen har 15   klasserom, 5 spesialrom, gymsal, svømmehall og mediatek.

Skolen ligger på Nesoddens vestside på Alværn.

 

Logg på office365Logg på office365

 

Skoleportalen

 

 

Alværn ungdomsskole bruker itslearning i undervisningen.

itslearning er blant verdens ledende opplæringsplattformer som er utviklet spesielt for utdanningssektoren.

Det er også mulig å kommunisere generell informasjon fra skolen til foreldrene via itslearning. 

 

Til skoleruta- Skoleruta viser offentlige helligdager og elevenes fridager/ferie.

 

 

Hva kjennetegner Alværn ungdomsskole?

Humor, likeverd og det å se den enkelte elev er viktige kjerneverdier for oss på Alværn ungdomsskole. Elevene våre viser respekt for sine medelever, lærere og alle som er i skolemiljøet.  Vi har lange tradisjoner med å jobbe fram et nært fellesskap der læring står i sentrum. Lærere og elever er faglig dyktige, kreative og sosiale. Skolens pedagogiske profil bygger nettopp på disse elementene:

  • Holdning til læringsarbeid
  • Faglige ferdigheter
  • Kreative ferdigheter
  • Sosiale ferdigheter
  • Læringsstrategier

Les mer om Alværns verdier.

 

Godt miljø

For å få til positive holdninger til læring og få kreative, bevisste og sosiale elever skal Alværn ungdomsskole være et trygt og hyggelig sted. Vi vil at elever, lærere, kontorpersonale, renholdere, skolehelsetjenesten, vaktmestere, foreldre og besøkende skal trives på skolen.

Sammen må vi ta ansvar for å skape et godt miljø. Høflighet er et viktig fundament i hvordan vi på best mulig måte skal samhandle. Respekt for regler og god oppførsel danner grunnlaget for trygghet og et godt læringsmiljø. Å kunne ta vare på hverandre, samarbeide og løse konflikter er viktige kompetanseområder.

Elevene på Alværn lærer mye gjennom elevmegling, fellestimer, aktivitetsdager og sosiale kvelder. Å møtes på tvers av trinn for å delta, planlegge og skape ulike arrangementer er viktige tradisjoner på Alværn. Læring, undring og nysgjerrighet er sentralt for faglig utvikling.

Vi ønsker at tiden på Alværn skal gi positiv energi til alle.  Alværn kjennetegnes ved læring, liv og latter.

Våre lærere

Lærerne på Alværn har god faglig kompetanse. De er engasjerte og ambisiøse på elevenes vegne, og har faglige ambisjoner for dem. Samtidig viser lærene stort engasjement for elevenes totale vekst.

Gode kolleger som ler sammen, utveksler og deler erfaringer er kjennetegn for vårt arbeidsmiljø. For å få til et godt samarbeid og god faglig utvikling, får lærerne tid til å jobbe sammen, som kontaktlærerpar, i team og i fagseksjoner. Dette er verdifull tid for alle.

Informasjon til foresatte

Velkommen til Alværn ungdomsskole. Her kan du laste opp all informasjon om skolen vår.

Velkommen til Alværn (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?