Trenger barnet ditt SFO-plass til høsten?

Klikk for stort bildeSkolebarn fra 1. til og med 4. trinn får etter søknad SFO-plass. Tilsvarende gjelder for barn med særskilte behov på 1. til og med 7. trinn.

 

Frist for påmelding er 1. april.

Du søker om SFO-plass i vår «Oppvekstportal». Når du svarer på plass benytter du også oppvekstportalen.

 

Tildelt plass på SFO beholdes, også over flere skoleår, til den blir sagt opp. Skolefritidsplassen beholdes frem til 30. juni det året barnet går på 4. trinn.

 

Her kan du kan lese mer om skolefritidsordningen i Nesodden kommune.