Sensorskolering - retningslinjer og fagrapportmaler

De syv kommunene i Follo (Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås) har gjennom skoleeierforum vedtatt felles retningslinjer for muntlig eksamen.

Disse retningslinjene skal være gjeldende for kommunene i Follo.

 

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen 2017 (PDF, 430 kB)

 

Formålet er å utvikle en felles vurderingspraksis, hvor målet er at muntlig eksamen skal oppleves forutsigbart og rettferdig for alle involverte parter.

 

Fagrapportmaler 2017

Fant du det du lette etter?